Ceny prądu rosną i będą rosnąć. Ekspert: państwo polskie pozwala na...

Ceny prądu rosną i będą rosnąć. Ekspert: państwo polskie pozwala na...

— Nie ulega wątpliwości — jesteśmy w momencie ogromnego kryzysu energetycznego, wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę. Kryzys ten nie dotyka tylko naszego kraju, jest on w całej Europie, ale z przerażeniem przyglądam się temu, jak odpowiada na niego polski rząd. Bo bardziej przypomina mi...