Księża dla zysku pomagali rozpijać polskich chłopów

Księża dla zysku pomagali rozpijać polskich chłopów

W wieku XVI handel zbożem przynosił szlachcicom krociowe zyski. W wieku XVII, w obliczu zapaści gospodarczej i załamania klimatu, panowie zaczęli szukać nowych sposobów napychania kabzy. Wielu przerzuciło się na produkcję wódki, którą następnie sprzedawali chłopom.