Kiedy wreszcie Europa nauczy się bronić sama?

Kiedy wreszcie Europa nauczy się bronić sama?

@Dorodny_Wieprz wiadomosci.onet.pl #polska #europa #swiat #ukraina #rosja

Francja i Niemcy w kółko opowiadają, że Europa musi przestać polegać na Ameryce, ale potem robią wszystko tak, jak dotychczas. Trzydzieści lat po tym, jak okropności wojen na Bałkanach obnażyły niezdolność Europy Zachodniej do radzenia sobie ze zbrojnym konfliktem na europejskiej ziemi