Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Upomnijmy się o obrońców Mariupola!

Upomnijmy się o obrońców Mariupola!

Upomnijmy się o obrońców Mariupola!  My, niżej podpisani, wyrażając poparcie dla inicjatywy "Związku Rodzin Obrońców Azowstali" zwracamy się do władz m.st. Warszawy z postulatem zmiany nazwy "Alei Armii Ludowej" na "Aleję Obrońców Mariupola". Poniżej publikujemy treść listu do Sz. P....