Rosną zaległości branży piekarskiej i mącznej. W  ponad 500 mln zł

Rosną zaległości branży piekarskiej i mącznej. W ponad 500 mln zł

Zaległe zobowiązania branży piekarskiej i mącznej sięgają ponad 0,5 mld zł, tj. prawie o 10,5% więcej niż przed rokiem, wynika z danych BIG InfoMonitor. Średnio na jedno zadłużone przedsiębiorstwo przypada ponad 466 tys. zł zaległości wobec dostawców i banków.