UPADA ROSYJSKIE IMPERIUM. Azja Centralna i Kaukaz odwraca się od Kremla

Nieuchronnie zmienia się polityczna mapa na Kaukazie i w krajach Azji Centralnej. Takie kraje jak Kazachstan, Tadżykistan i Kirgistan coraz częściej wybierają Chiny i nie zgadzają się z polityką prowadzoną przez Kreml. Wrze również na Kaukazie. Armenia została pozostawiona samej sobie,...