Pierwsze 100 dni z życia marchewki

Od ziarenka aż do zbioru.