Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Moja literacka historia , część pierwsza

Moja literacka historia , część pierwsza

Kiedy zaczłęam pisać? Pisałam w wieku nastu lat zeszytowe historie, które dawałam ludziom do czytania. Ludzie z mojego otoczenia pisali recenzje moich zeszytowych powieści. Dodakowo pisałam pamiętn…