Jeszcze mniejsze mikroboty - Kosmos szybko błyska - Fale ryżu w Japonii

A dzisiaj: 1) o robotach z prawdziwymi obwodami logicznymi, o wymiarach ok. 0,1 x 0,1 mm; 2) o szybkich błyskach radiowych, czyli jednym z najdziwniejszych zjawisk w Kosmosie; 3) o tym, jak Japończycy nauczyli się hodować ryż