Raport o stanie ptaków świata 2022

Raport o stanie ptaków świata 2022

Publikowany co cztery lata przez BirdLife International raport podsumowuje to, co ptaki mówią nam o stanie przyrody, presji na nią, oraz istniejących i potrzebnych rozwiązaniach. Obecnie prawie połowa gatunków ptaków na świecie wykazuje tendencję spadkową, a zaledwie 6% wzrasta...