Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Konfederacja upomina się o to, by nie kontynuować praktyki przekupywania Polaków

ich własnymi pieniędzmi. Władza prowadzi księgowość kreatywną na ogromną skalę! W praktyce wystawiono drugi budżet poza konstytucyjną kontrolą i polem widzenia Parlamentu.