Prokuratura odmówiła śledztwa, ale Sędzia ma inne zdanie.

Sprawa policjantów z Gdańska. Reakcja prokuratury i Sądu na skargi i zażalenie w sprawie interwencji Policji z Gdańska. Link do tej interwencji: https://youtu.be/JSBi-fP2rkE