•  
  M.....x

  +4

  pokaż komentarz

  Piłeś - nie jedź! Jakim ptasim mózgiem trzeba być, żeby wsiadać do samochodu po alkoholu. Nie przekonuje mi szczekanie alkoholików, że oni po alkoholu lepiej jeżdżą.

 •  

  pokaż komentarz

  I nie po pijaku, tylko po spożyciu!

  •  

   pokaż komentarz

   @Ustinovitch: Jeżeli chcesz się czepiać określeń no to jedziemy. Nie ma nigdzie zakazu jazdy po spożyciu, jest natomiast zakaz prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

   art 87 KW
   Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
   podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
   § 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
   podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
   § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

   Art 178a KW
   Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
   § 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

   Z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
   Art. 46
   2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
   1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
   2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
   3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
   1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
   2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 •  

  pokaż komentarz

  Nie pochwalam i nie uznaje jazdy po alkoholu, namiast nie przesadzajmy - 0,3‰ to naprawde bardzo mało. Mogło mu po prostu "zostać" z dnia wczorajszego!
  Ps. a tak na marginesie, gdyby był choć troche sprytny to zagrałby na czas, zanim dowieźliby go na badanie i pobrali krew to spaliłby już tą 0,1 promila!