Nierówności majątkowe w komunistycznych Chinach są już niemal równe tym w USA

Nierówności majątkowe w komunistycznych Chinach są już niemal równe tym w USA

@ObserwatorGospodarczy obserwatorgospodarczy.pl #ekonomia #gospodarka #usa #chiny

W 2021 r. 10% najbogatszych mieszkańców tego kraju posiadało aż prawie 70% prywatnego majątku, gdy jeszcze w 1995 r. ich udział wynosił niewiele ponad 40%. Co więcej, rok temu najzamożniejsze 0,001% posiadało niemal 10% bogactwa. W USA w rękach tejże grupy było zaledwie nieco ponad 4% majątku.