•  

    pokaż komentarz

    Z całego tekstu zapamiętałem tylko jedno zdanie, które dotyczyło podziemnych obiektów:
    "Niektóre z nich zniszczyli lub zabezpieczyli Niemcy, niektóre Rosjanie, którzy wysadzili wszystko, czego nie dało się zabrać."
    Co za mentalność rosyjska. Aaa nie, sorka, stan umysłu.