•  

    pokaż komentarz

    Jako historyk muszę przyznać, że opowieści o olbrzymach są obecne praktycznie we wszystkich dawnych i obecnych kulturach, od krajów skandynawskich po Australię i Amerykę Środkową - wszędzie opowiadano o tych istotach. Mówią o nich Święte Księgi, a na przestrzeni dziejów ich istnienie starało się potwierdzić wielu archeologów. Jednym z nich był Denis Saurat, mało znany w Polsce dyrektor Centre International d"Etudes Francaices. Archeolog ten znalazł kości oraz narzędzia olbrzymów m.in. w płn Afryce. Szkoda, ze polscy naukowcy tak mało mówią na ten temat, wielu z nich wkłada takie historie między bajki co moim zdaniem jest błędem. Wszystkie teorie powinno się brać pod uwagę.