•  

  pokaż komentarz

  Jestem amatorem i zadaję pytanie:
  Z jaką prędkością to-to się porusza, skoro przelot przez całą atmosferę zajął tu może 2 sekundy?

 •  

  pokaż komentarz

  nie wykorzystał swojej szansy, bo przyleciał za wcześnie.
  przecież wszyscy wiemy że koniec świata będzie w 2012 ! ;)

 •  

  pokaż komentarz

  Nie dał rady. Ciekawe jak duże muszą być, żeby przetrwać lot przez atmosferę... Kąt natarcia odgrywa tu zdecydowaną rolę.

  •  

   pokaż komentarz

   @odrealniony:
   Co do Twojego pytania to tutaj jest dosyć wyczerpująca odpowiedź:

   So how big does a meteoroid have to be to make it to the surface of the Earth? Surprisingly, most of the meteoroids that reach the ground are especially small -- from microscopic debris to dust-particle-size pieces. They don't get vaporized because they are light enough that they slow down very easily. Moving about 1 inch (2.5 centimeters) per second through the atmosphere, they don't experience the intense friction that larger meteoroids do. In this sense, most all meteoroids that enter the atmosphere make it to the ground, in the form of microscopic dust.

   As for meteoroids big enough to form visible meteors, estimates for the minimum size vary. This is because there are factors other than size involved. Most notably, a meteoroid's entry speed affects its chances of reaching the surface, because it determines the amount of friction the meteoroid experiences. Typically, though, a meteoroid would have to be about the size of a marble for a portion of it to reach the Earth's surface. Smaller particles burn up in the atmosphere about 50 to 75 miles (80 to 120 kilometers) above the Earth.

  •  

   pokaż komentarz

   @reddigg: proszę o tłumaczenie na rosyjski. A ja coś wiem o asteroidach i kometach i o kulturze Clovis... Ale nie powiem. Nie chce mi się tłumaczyć :)

  •  

   pokaż komentarz

   @kubatre1:

   Tak więc, jak duży powinien być meteoroid, aby dotrzeć do powierzchni Ziemi? Co ciekawe, większość z meteoroidów, które docierają do ziemi są zaskakująco małe – licząc od niewielkich okruchów (debris – śmieci, odpady) po cząstki-wielkości-ziarnka-piasku. Takie cząstki nie odparowują, ponieważ są tak lekkie, że bardzo szybko zwalniają w atmosferze i nie doświadczają intensywnego tarcia. W tym sensie większości meteoroidów, które wkraczają w atmosferę, udaje się dotrzeć do powierzchni ziemi w formie mikroskopijnego piasku.

   Jeśli chodzi o meteoroidy wystarczająco duże, aby utworzyć widoczne meteory, nie ma ustalonej minimalnej wielkości. Głównie dlatego, że inne czynniki niż masa odgrywają decydującą rolę. Przede wszystkim prędkość wejścia meteorytu w atmosferę wpływa na jego szanse dotarcia do powierzchni, ponieważ ma bezpośrednie przełożenie na siłę tarcia. Zazwyczaj jednak meteoryt musi być wielkości szklanej kulki (size of a marble?) lub jej części, aby dotrzeć do powierzchni Ziemi. Mniejsze cząsteczki spalają się w atmosferze od około 50 do 75 mil (80 do 120 km) nad Ziemią.

   Przedostatnie zdanie jest dla mnie niejasne. I w ogóle mogłem coś pomieszać.