•  

  pokaż komentarz

  Wyobrażam sobie księgową w prokuraturze mruczącą "K****, znowu..."

 •  

  pokaż komentarz

  Może to będzie ten kamyczek, co spowoduje lawinę.

 •  

  pokaż komentarz

  i bardzo dobrze. Oczywiście to bezprawnie oleją bez wyjaśnień, ale nadepnięcie na odcisk w miejsce rozstrzelania to i tak lepiej niż nic.

  •  

   pokaż komentarz

   @Augustusmp:
   Pewnie było tak, jak podaje:
   Wypowiedź członka Komisji badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego prof. Marka Żylicza oraz w trakcie wysłuchania prof. Żylicza na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy z 10 kwietnia 2010 w dniu 12 maja 2011 r.: „(…) strony nie bardzo wiedziały jak ten samolot potraktować i jakie przepisy zastosować. Zastosowali, odwołali się prawdopodobnie początkowo, tak jak, z tego co wiemy, do porozumienia z 1993 r., ale później od niego odstąpili. (…) Teraz jeszcze sprawa postępowania, jakie toczyło się między dniem 10 i 14 kwietnia. Rozumiem, że w zamieszaniu gdy nie bardzo wiedział ani rząd polski, ani rząd rosyjski jak sobie z tą sprawą poradzić, ..."

   a przecież
   Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska
   http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/konwencja_1010.pdf

   Artykuł 3
   Cywilne i państwowe statki powietrzne
   a) Niniejsza Konwencja stosuje się wyłącznie do cywilnych statków powietrznych, nie stosuje się zaś
   do statków powietrznych państwowych.
   b) Statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej i policyjnej uważa się za statki powietrzne
   państwowe.
   c) Żaden państwowy statek powietrzny Umawiającego się Państwa nie może przelatywać nad
   terytorium innego Państwa ani lądować na nim bez zezwolenia udzielonego w drodze specjalnego
   porozumienia lub w inny sposób albo niezgodnie z warunkami takiego zezwolenia.
   d) Umawiające się Państwa zobowiązują się, przy ustalaniu przepisów dotyczących swoich
   państwowych statków powietrznych, mieć na względzie bezpieczeństwo żeglugi statków powietrznych
   cywilnych.

   ....

   Artykuł 26

   Dochodzenia w sprawie wypadków
   W razie wypadku, którego doznał statek powietrzny jednego Umawiającego się Państwa na
   terytorium innego Umawiającego się Państwa i który pociągnął za sobą śmierć lub poważne obrażenia
   albo wskazuje na istnienie poważnych usterek technicznych na statku powietrznym lub w udogodnieniach
   dla żeglugi powietrznej, Państwo, na którego terytorium wypadek nastąpił, wdroży dochodzenie co do
   okoliczności wypadku, stosując się, jak dalece jego własne ustawy na to pozwalają, do zasad
   postępowania zaleconych przez Organizację Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Państwu, w
   którym statek powietrzny jest zarejestrowany, powinno się umożliwić wyznaczenie obserwatorów, którzy
   byliby obecni przy dochodzeniu; Państwo prowadzące dochodzenie poda do wiadomości temu drugiemu
   Państwu sprawozdanie i wnioski w danej sprawie.

   ----
   Rozdział XVIII
   Spory i uchybienia
   Artykuł 84
   Załatwianie sporów
   Jeżeli jakiekolwiek nieporozumienie między dwoma lub większą ilością Umawiających się Państw,
   dotyczące wykładni lub zastosowania niniejszej Konwencji lub jej załączników, nie może być załatwione
   w drodze rokowań, Rada zastrzega nieporozumienie na prośbę jakiegokolwiek Państwa, którego
   nieporozumienie dotyczy. Żaden członek Rady nie może głosować przy rozpatrywaniu przez Radę
   jakiegokolwiek sporu, w którym jest on stroną. Każde Umawiające się Państwo może, z zastrzeżeniem
   postanowień artykułu 85, odwołać się od decyzji Rady do powołanego ad hoc sądu polubownego
   określonego w uzgodnieniu z pozostałymi stronami sporu lub do Stałego Trybunału Sprawiedliwości
   Międzynarodowej. O każdym tego rodzaju odwołaniu należy zawiadomić Radę w ciągu sześćdziesięciu
   dni od otrzymania zawiadomienia o decyzji Rady.

  •  

   pokaż komentarz

   @text: To nie było w ogóle skomplikowane, lot wojskowy i porozumienie z 1993, dlatego uznanie za lot cywilny jest co najmniej dziwne i bardzo wygodne ze względu na okoliczności

  •  

   pokaż komentarz

   @mariolankak: Ostatnio prokuratura znana jest raczej z tego, że umarza, dlatego wątpię w jej inicjatywę w tej sprawie. Przynajmniej do czasu aż Tusk będzie pozostawał premierem i decydował o budżecie całej prokuratury.
   Co do samego zarzutu Solidarnych 2010, to pełna zgoda. Od dłuższego czasu twierdzę, że wyjaśnienie okoliczności decyzji polskich władz odnośnie konwencji chicagowskiej będzie pierwszym krokiem na ścieżce do prawdy, będzie to dopiero początek prawdziwego śledztwa.
   Obecnie nic nie jest wyjaśnione, mimo że powstały dwa raporty. Stan wiedzy jest taki jak w pierwszych dniach po katastrofie. Winny tego jest osobiście Tusk, który z jednej strony sabotował śledztwo, zrzekając się w umowie ustnej praw do wraku, skrzynek, a nawet prawa do otwarcia trumien i zrobienia sekcji w Polsce.
   Z drugiej strony od momentu katastrofy kłamliwie zapewniał o pełnym zaufaniu i wspaniałej współpracy z Rosjanami.

   Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że Konwencję Chicagowską wybrał i zaproponował Polakom osobiście Morozow (zastępca Anodiny z MAK), który zadzwonił do Edmunda Klicha w dniu katastrofy, wyznaczając go tym samym do roli posłańca. Wspominał o tym sam Klich. Następnie ten sam Klich, znajomek Rosjan zostaje polskim akredytowanym w Rosji i jako jedyny ma dostęp (a przynajmniej powinien mieć) do wszystkich dowodów.

   Dzięki wspaniałej decyzji o konwencji do dzisiaj nie mamy ani oryginałów czarnych skrzynek, ani wszystkich dokumentów sekcyjnych, ani wraku samolotu, ale mamy za to raport Millera, który tak naprawdę niczego nie tłumaczy.

  •  
   0...0

   -20

   pokaż komentarz

   @mariolankak: Nie lubi Tuska, ale dajcie sobie spokój już z tym Smoleńskiem , człowiekowi rzygać się chce.

  •  

   pokaż komentarz

   @0zim0: To idź się zrzygać, jak Cię to nie interesuje.
   Nie wszyscy muszą wykazywać odruch wymiotny w tym samym momencie co Ty.
   Nie interesuje Cię? Wypie...laj.
   Proste.

  •  
   0...0

   -19

   pokaż komentarz

   @cameel: "Nie interesuje Cię? Wypie...laj."

   Widzę że typowy burak ze wsi z Ciebie, nie będę z Tobą dyskutował dzieciaku.

  •  

   pokaż komentarz

   @mariolankak: JKM apeluje o pomoc w zebraniu podpisów:
   "Zbiórka podpisów! ALARM !
   Wygląda na to, że zebranie właściwej liczby podpisów jest poważnie zagrożone.
   Przyczyny są dwie: krótki termin wyborów – i to, że zbiórka przebiega w wakacje, kiedy najbardziej aktywni zbieracze – młodzież - są poza miejscami zamieszkania.
   Dość powiedzieć, że na FB 62.000 ludzi zadeklarowało, że mnie „lubi” - ale tylko 4300 pobrało karty do zbierania podpisów ze strony http://nowaprawica.org.pl !!! Jak ktoś leży na plaży w Jastarni, to nie zagląda do Sieci i nie zbiera podpisów.
   Ja wiem, że na pewno uzbieramy 200.000. Tylko: 5 września. Tymczasem te listy muszą być u nas do 25 sierpnia! "

   Przekażcie proszę dalej, bo stracimy szansę coś zmienić w POlandii

 •  

  pokaż komentarz

  Szkoda, że tak nie krzyczeli jak PełO podpisywała kontrakt gazowy z Rosją.

Dodany przez:

avatar bajlando dołączył
326 wykopali 25 zakopali 3.3 tys. wyświetleń