•  

  pokaż komentarz

  Zazwyczaj plakaty takie są rozwieszane na gminnych latarniach (należących do gminy). Pełnomocnik wyborczy składa wniosek w urzędzie gminy w odpowiednim wydziale.
  Oczywiście wydając zezwolenie komitet dostaje pewne obwarowania...oto przykład z mojego miasta:
  - plakaty i hasła wyborcze na latarniach winny być umieszczone stabilnie na wysokości min. 2,0 m od podłoża w bezpiecznej odległości od skrzyżowania ulic,
  - plakaty i hasła wyborcze nie mogą zasłaniać sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych,
  - własne urządzenia ogłoszeniowe winny być umieszczone stabilnie do podłoża w bezpiecznej odległości od skrzyżowania ulic i przejść dla pieszych, nie mogą utrudniać ruchu pieszych na chodniku, ( szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudnia im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m),
  - plakaty , hasła wyborcze i własne urządzenia ogłoszeniowe nie mogą stwarzać zagrożenia osobom trzecim oraz pojazdom,
  - plakaty, hasła wyborcze oraz własne urządzenia ogłoszeniowe należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód i uszkodzenia (np. powłoki antykorozyjnej słupów oświetleniowych),
  - plakaty, hasła wyborcze oraz własne urządzenia ogłoszeniowe niewłaściwie zamocowane lub zniszczone należy na bieżąco naprawić lub usunąć.

  Wszelkie kwestie umieszczania treści wyborczych w swojej gminie powinny być umieszczone czy to na stronie urzędu gminy albo na BIP (Biuro Informacji Publicznej) danej gminy

  Edit: Co do usuwania to czytaj niżej!
  Policja lub Straż Miejska jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
  Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.