•  

    pokaż komentarz

    Ciekawe i szczegółowo opisane. A pochodzenie mojego nazwiska wg m mojej wiedzy zgadza się z tym, co napisano na ten temat w artykule :) (że pochodzi z Ukrainy/ze Wschodu)