Pizda nie trader. Nikt nie powinien się sugerować niczym co piszę. Wszystko co piszę jest żartem. To jest konto satyryczne.

Osiągnięcia (5)