Agent talibski, ruski, właściwie każdej obecnie nielubianej przez ogół strony; krócej odpowiedzialny za całe zło świata, jeszcze krócej incel

Osiągnięcia (6)