Pajac z wyboru. Demaskuję teatrzyki dla gojów.

Osiągnięcia (5)