Oświadczam, że nie mam żadnego multikonta. Wszystkie poprzednie konta jakie miałem, zostały usunięte

Osiągnięcia (2)