Pan zbrodni zostanie unicestwiony ale spłodzi tuziny śmiertelnych następców, ślady ich przejścia spopieli chaos. Tako rzecze mędrzec Alaundo.

Osiągnięcia (3)