Moje wpisy nie stanowią porady inwestycyjnej lecz są tylko i wyłącznie wyrażeniem mojego własnego zdania co do danego projekty krypto.

Osiągnięcia (5)