Student Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyborca Platformy Obywatelskiej. Społeczniak.

Osiągnięcia (6)