"Jest i on, tak jasny i zmienny | Odbija się od wody, swym blaskiem sennym | Zmienia swój kształt, zdaje się niepewny | To jest właśnie on, ten księżyc piękny." ~MWA-AS

Osiągnięcia (2)