" (...) I wy, o których zapomniałem, Lub pominąłem was przez litość, (...) Całujcie mnie wszyscy w dupę !"