Niniejszy profil jest fikcją literacką, jest elementem twórczości i nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.