Poczęstujcie się wypłuczynami z mojego chorego umysłu.