Za Tuska nie było takich podwyżek i chodziłem z dziećmi na sanki przyszedł kaczor i wszystko zniszczył demokrację etc

Osiągnięcia (1)