•  

  Kupiłem sobie iPhone'a X na firmę, na raty.
  Mam fakturę z NIP-em.
  Chcę wliczyć całość w koszty (3600 zł).
  Teraz co w przypadku, gdy będę chciał go sprzedać za rok/dwa?
  Muszę wtedy wrzucić to w dochody? Wystawić fakturę?
  Czy mogę go jakoś przenieść na użytek prywatny i sprzedać normalnie jako osoba prywatna?

  #dzialalnoscgospodarcza #ksiegowosc

 •  

  Mirasy polećcie księgowego, UX/IT - jakieś 5 faktur miesięcznie, bez kombinacji, wszystko e-mailowo#ksiegowosc #dzialalnoscgospodarcza

 •  

  #ksiegowosc #pytanie

  Kolegi żona była zatrudniona na 1/3 eatatu umowa o pracę w szpitalu. Zaszła w ciążę i zmieniła prace na pełny etat umowa o pracę. Pracuje już dwa miesiące.
  Pytanie czy jak pójdzie na zwolnienie i będzie na macierzyńskim będzie dostawała kasę z tego pełnego etatu ? Czy macierzyński jest liczona z całego roku pracy?

  •  

   @airflame: no to jedziesz do art. 40 i masz odpowiedź.

  •  

   @airflame: jeszcze masz komentarz do ustawy zasiłkowej. Nie jest to akt prawny ale spokojnie można się powoływać na niego w ZUS/sądzie bo traktowany jest jako wykładnia prawa.

   282. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy albo w miesiącach poprzedzających.
   _Przykład 1:
   Pracownik zachorował 20 lipca. Do 15 kwietnia był zatrudniony w połowie wymiaru czasu pracy, a od 16 kwietnia - w pełnym wymiarze czasu pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. wynagrodzenie za maj i czerwiec.
   Przykład 2:
   Pracownica zachorowała 20 sierpnia. Do 20 lipca była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 21 lipca - w wymiarze 3/4 etatu. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie za pełny kalendarzowy miesiąc po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. wynagrodzenie za sierpień, po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej kwoty.
   Przykład 3:_
   _Pracownik zachorował 12 października. Do 3 października był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 4 października - w połowie wymiaru czasu pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie za październik, przysługujące z tytułu pracy w nowym wymiarze czasu pracy._
   _Przykład 4:_
   _Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby od 16 do 31 października. Do 20 października była zatrudniona w wymiarze 1/4 etatu, a od 21 października - w połowie wymiaru czasu pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 16 do 20 października stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres od października poprzedniego roku do września bieżącego roku. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 21 do 31 października przyjmuje się pełne miesięczne wynagrodzenie za październik, które pracownica otrzymałaby po zmianie wymiaru czasu pracy._
   _Przykład 5:_
   _Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 15 czerwca do 28 września. Do 30 czerwca była zatrudniona w połowie wymiaru czasu pracy, a od 1 lipca w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponieważ zmiana wymiaru czasu pracy nie nastąpiła ani w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, ani w okresie 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, zmiana wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres od czerwca poprzedniego roku do maja bieżącego roku._
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (11)

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Corsini

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (2)