Jeśli jest jakiś portal, na którym średni iloraz inteligencji wynosi więcej niż 67, to na pewno nie jest nim wykop.pl.

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Czokolad

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (7)