kcecie sprubować nożu ? dobry jes, morze pod gardło wam sciongnonć