Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówił prawdę.

Osiągnięcia (6)