Działaczka z ramienia lobby LGBT i loży masońskiej.

Osiągnięcia (1)