"Pośpiechu nie lubię, ostrożnej rachubie, tysiącom wyrzeczeń zawdzięczam to, że cześć. Należną monarsze oddadzą mi starsze i młodsze wykopki co tchu. Oto plan mój i kłów moich blask. Przyjdzie czas!"

Osiągnięcia (5)