•  

    @sedzy0uc9y9yyyy9yy0yy9gy9yyy9y0yyyy0yyy0yyiy9y0y0yyyyyy9yyy00yyyyiyy9yyyy9y0yyyyyyyy9yi9hu9yhyuyyy0yyyyyyu0yyyyyi0hyyy0y09yyyyy0yyy9yy9yyy0yyy0y90yy0yuy0i9yuy99yyyy0y9yy0yyyyy0y9y9yiuy9yyyy9yy9y99yyy0yiyyyy0yyyyy9yy9090yy0yy0y0yy9yy9yyyyyy009yyy99yyy9y9yyyyy9yyyyyyyyyyyy9yyyy9yyy0yhyiyyyiyyyyy9y0yyyyyyyyyyy99yyyy0i9yyyyyyy9yyuyyy9yyi9yyy9uyyyyy9uuyyiyyy0yyyyy0y0yiy0yyyyyyy0y9oyiyyuy0yyyyy0yyyyy0yy0yyyyyyuyyyyyyyy9yyyyyy9yyyuy09y9yh0yhyiyyyyyuyy0yiyy9uuyu0yyyyyyy0yyyy0yyyyyuyyyyyy9uyyyy0uy0yyyyuu0yyyyuyy9yy9uuyuuyy0y9uyu0iyyy9uy0yyyyyyyyuyyyyyyyy0yy0y9yyyyyu9yuyyy9yuy0yyyyyyyy9h0yuyyyyy9y9iyy9yyu9u0h9yu0yuu0yuyiyuyu0yyyyy9u0uyyyyyiui0yyyy9yu9yyyyyuyuyyy0yyyyy9y0yyyuy0yyyyyyuyyy0yuyyuiy9u9yuy0yyyyy0y9yyy0yyyyyyyyyyyyyy9uy0yyyyyyyuyhyyuyy0yuyyy0y0yu0uyyuyuyuuyuyyyyyy0y9u99yyyyuyuyhyyyyy9yyyyy0yyyyyy0yyyyyy9yhu0yyyyuy9yiyy0yyyýyu0yyuyyuyyyyyy9yyu9y0yyy9yyyyu00yyyyyyuyyy0yuyuyyuyyyyyuyyyyuyyyyyyy0yy9yuyyyoyyyyyy0yuyyyyyyy0yýyyyyyy9uyyyyyyyyyyyyy0y0iyuuyuyýyyyyyyyyyyyyýuuyyy0yuuyyyy0uyyy0yyy9yuuyy0uyyyyyyyy0yuyyuyy0yyuyyuyyyyyuyyy0y0yyyyyyuuuuyy0yuýy0iyyyyyuyyyyyyyyýyyyuyyuyy0yyyyyyyyyyyyuyyyyuyy9yu9yy0yyyyyu9yyyuyyyyuy0yuy0y9yuýyyyy0uyyy9uyyyuuy0yyyyu?xyy9yyy0yyyyyy0yyuyy9yyyyyyyy9ùiyyyhuyyyyyyyyuyziakalosz: pokaż całość

  •  

    Pomocy. Problem z Operą (wersja: 48.0.2685.32). Źle wyświetla wszelkiego rodzaju elementy graficzne, teksty itp. dokładajć wokół nich fioletową ramkę i inne artefakty (jak na zdjęciu). Reinstalacja nic nie daje (ale nie usuwałem danych użytkownika). Na wersji beta problem podobny. Ja wybiera menu File to ono już wyświetla się normalnie. W innych programach i windows problemu brak. Jakieś pomysły?

    +: Cronox

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika GED_PL

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (2)