GigaNietoper odpowiednik Giga chada w świecie nietoperzy.