w moim sercu tylko mirko

 •  

  Dzień dobry

  Trzecia duża talia

  Talia zawiera 1001 słów, wszystko publikowane w ostatniej edycji (od końca lutego).

  link do pobrania

  standardowo talia w formacie anki, sklei się w jedną talię z innymi pobieranymi plikami które przygotowuję, dla każdego słowa są 3 karty en->pl, pl->en i uzupełnianie luki w zdaniu itp itd.

  @bslawek @Arch-Aniol

  Link trafia do belki tagu

  #glenen
  pokaż całość

 •  

  To koniec tej edycji, możliwe też, że to trwały koniec publikowania przeze mnie słówek z angielskiego.
  W ciągu kilku dni postaram się wrzucić dużą talię słówek zawierającą wszystko opublikowane w tej edycji (~1000 słów).

  Powodzenia w dalszej nauce.

  #glenen

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  30.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  fillip - bodziec, zachęta [something that causes a sudden improvement]
  /ˈfɪl.ɪp/
  The news gave the stock market a big fillip.
  -----
  seamy - nieprzyjemny, cieszący się złą sławą [(of a situation) unpleasant because of a connection with dishonest behavior, violence, and illegal sex]
  /ˈsiː.mi/
  The film vividly portrays the seamy side of life in London in the early 1970s.
  -----
  astride - okrakiem [with a leg on each side of something]
  /əˈstraɪd/
  She sat proudly astride her new motorbike.
  -----
  ornate - bogato zdobiony [having a lot of complicated decoration]
  /ɔːrˈneɪt/
  This style is a little too ornate for my taste.
  -----
  to seep - przesączać się, przeciekać [to move or spread slowly out of a hole or through something]
  /siːp/
  Pesticides are seeping out of farmland and into the water supply.
  -----
  intermediary - mediator, pośrednik [someone who carries messages between people who are unwilling or unable to meet]
  /ˌɪn.t̬ɚˈmiː.di.ə.ri/
  The police negotiated with the gunman through an intermediary.
  -----
  onslaught - atak, szturm [a very powerful attack]
  /ˈɑːn.slɑːt/
  It is unlikely that his forces could withstand an enemy onslaught for very long.
  -----
  yeast - drożdże [a type of fungus that is used in making alcoholic drinks such as beer and wine, and for making bread swell and become light]
  /jiːst/
  You mix flour, yeast and water to make bread.
  -----
  turmoil - chaos, zamieszanie [a state of confusion, uncertainty, or disorder]
  /ˈtɝː.mɔɪl/
  The country is in a state of political turmoil.
  -----
  to fade - płowieć, blaknąć, cichnąć [to become, or to make something become, paler or less bright]
  /feɪd/
  All color had faded from her face.
  #####
  bonus - idiom
  on cue
  If something happens on cue, it happens at exactly the appropriate or expected moment.
  My grandmother was blowing out the candles on her birthday cake when, right on cue, the flowers arrived.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Talie fiszek anki ze słówkami z poprzednich tygodni (7 * 10 = 70 słówek w każdej paczce)

  (do 2021-05-02): klik

  (do 2021-05-09): klik

  (do 2021-05-16): klik

  (do 2021-05-23): klik

  (do 2021-05-30): klik

  Dla każdego słowa generowane są 3 fiszki: PL->EN, EN->PL, uzupełnianie luki w zdaniu (w każdym typie fiszek wyświetlają się też odpowiednie dodatkowe informacje jak zapis fonetyczny, wyjaśnienie słownikowe, jaka to część mowy (verb, noun itp.) itp.). Każdy typ fiszki wymaga wpisania polskiego/agielskiego słowa, aby angażować więcej zmysłów i poprawiać zapamiętywanie.
  W PL->EN i EN->PL odtwarza się plik dźwiękowy samego słowa, przy uzupełnianiu zdania odtwarza się całe zdanie. Można ćwiczyć wymowę i czytanie zapisu fonetycznego.

  #glenen
  pokaż całość

  +: A.................z, MellaIsMoney +17 innych
 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  29.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to chortle - rechotać [to laugh, showing pleasure and satisfaction]
  /ˈtʃɔːr.t̬əl/
  She chortled with glee at the news.
  -----
  painstaking - staranny, skrupulatny [extremely careful and correct, and involving a lot of effort]
  /ˈpeɪnzˌteɪ.kɪŋ/
  It took months of painstaking research to write the book.
  -----
  to slink - wymykać się [to walk or leave quietly, esp. because you do not want to be noticed or are ashamed of something]
  /slɪŋk/
  I was so embarrassed that I tried to slink away.
  -----
  to grope - macać, szukać po omacku [to feel with your hands, especially in order to find or move towards something when you cannot see easily]
  /ɡroʊp/
  She groped for her glasses on the bedside table.
  -----
  to inter - pochować [formal; to bury a dead body]
  /ɪnˈtɝː/
  Many of the soldiers were interred in unmarked graves.
  -----
  mallard - kaczka krzyżówka [a wild duck that is common in Europe and North America]
  /ˈmæl.ɑːrd/
  The male mallard has a green head and reddish-brown chest.
  -----
  glum - przybity, ponury [informal; disappointed or unhappy, and quiet]
  /ɡlʌm/
  He's very glum about the company's prospects.
  -----
  to retain - zachować, zatrzymać [to keep or continue to have something]
  /rɪˈteɪn/
  She has lost her battle to retain control of the company.
  -----
  to conceal - ukrywać [to prevent something from being seen or known about]
  /kənˈsiːl/
  The listening device was concealed in a pen.
  -----
  to snatch - wyrwać, złapać [to take hold of something suddenly and roughly]
  /snætʃ/
  He snatched the photos out of my hand before I had a chance to look at them.
  #####
  bonus - idiom
  crystal clear
  A statement or expression that is easy to understand or has an obvious meaning is crystal clear or as clear as crystal.
  There was no need to repeat the instructions. They were crystal clear.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  +: kakagonzalez, K.................a +40 innych
 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  28.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to trounce - sprać [informal; to defeat a competitor by a large amount]
  /traʊns/
  France trounced Germany by five goals to one in the qualifying match.
  -----
  forefather - przodek [literary; someone's relative who lived a long time ago]
  /ˈfɔːrˌfɑː.ðɚ/
  Our forefathers fought for equal justice under the law.
  -----
  to recant - wyrzekać się, wypierać się [formal; to announce in public that your past beliefs or statements were wrong and that you no longer agree with them]
  /rɪˈkænt/
  After a year spent in solitary confinement, he publicly recanted his views.
  -----
  grit - zacięcie, determinacja [the courage and determination that makes it possible for someone to continue doing something difficult or unpleasant]
  /ɡrɪt/
  It takes true grit to stand up to a bully.
  -----
  glare - oślepiające światło [a very bright, unpleasant light]
  /ɡler/
  The rabbit was caught in the glare of the car's headlights.
  -----
  contemporary - współczesny, ówczesny [existing or happening now]
  /kənˈtem.pə.rer.i/
  Most contemporary accounts of the event have been destroyed.
  -----
  mare - klacz [a female horse]
  /mer/
  Carmen patted the mare on the neck.
  -----
  nuisance - kłopot, utrapienie [something or someone that annoys you or causes trouble for you]
  /ˈnuː.səns/
  I've forgotten my umbrella - what a nuisance!
  -----
  to flee - uciekać, opuszczać [to leave a place quickly because you are in danger or are afraid]
  /fliː/
  It is likely that the suspects have fled the country by now.
  -----
  tap - kran [the part at the end of a pipe that controls the flow of water]
  /tæp/
  She rinsed the cup under the tap.
  #####
  bonus - idiom
  no use crying over spilt milk
  This expression means that it is useless to complain or have regrets about something that is done and cannot be changed.
  Sometimes I regret not accepting the offer, but it's no use crying over spilt milk.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  +: S.........1, IGABOI +41 innych
 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  27.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  burdensome - uciążliwy [formal; causing worry, difficulty, or hard work]
  /ˈbɝː.dən.səm/
  The new regulations will be burdensome for small businesses.
  -----
  to stipulate - zastrzegać [formal; to say exactly how something must be or must be done]
  /ˈstɪp.jə.leɪt/
  The law stipulates that new cars must have seat belts for the driver and every passenger.
  -----
  scrawny - kościsty [unpleasantly thin, often with bones showing]
  /ˈskrɑː.ni/
  He came home after three months at college looking terribly scrawny.
  -----
  to linger - ociągać się, zwlekać [to take a long time to leave or disappear]
  /ˈlɪŋ.ɡɚ/
  After the play had finished, we lingered for a while in the bar hoping to catch sight of the actors.
  -----
  morbid - niezdrowy, chorobliwy [having or expressing a strong interest in sad or unpleasant things, especially disease or death]
  /ˈmɔːr.bɪd/
  He had a morbid fascination with blood.
  -----
  knack - talent, dar [a special skill, or the ability to use or do something easily]
  /næk/
  She has the knack of making people feel comfortable.
  -----
  remark - uwaga [something that you say or write which expresses an opinion, a thought, etc. about someone or something]
  /rɪˈmɑːrk/
  He made a number of rude remarks about the food.
  -----
  hare - zając [an animal like a large rabbit that can run very fast and has long ears]
  /her/
  The hare arched his back and bounded off yet more swiftly.
  -----
  stitch - szew [a piece of thread sewn in cloth, or the single movement of a needle and thread into and out of the cloth that produces this]
  /stɪtʃ/
  Secure the two pieces together with a couple of stitches.
  -----
  burial - pogrzeb, pochówek [the act of putting a dead body into the ground, or the ceremony connected with this]
  /ˈber.i.əl/
  We went back to Ireland for my uncle's burial.
  #####
  bonus - idiom
  for crying out loud
  This expression is used to show irritation, exasperation or anger.
  For crying out loud, turn that television off!

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  +: S.........1, IgorK +39 innych
 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  26.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to loll - zwisać, rozwalać się [to lie, sit, or hang down in a relaxed, informal, or uncontrolled way]
  /lɑːl/
  The patient lay with her mouth open, her tongue lolling out.
  -----
  intimation - oznaka, powiadomienie [formal; the action of making clear what you think or want without saying it directly, or something that makes something clear in this way]
  /ˌɪn.t̬əˈmeɪ.ʃən/
  His suicide attempt was the first intimation that he was seriously depressed.
  -----
  furnishings - umeblowanie, wyposażenie [the furniture, curtains, and other decorations in a room or building]
  /ˈfɝː.nɪ.ʃɪŋz/
  Bathroom furnishings are in the basement of the store.
  -----
  sickle - sierp [a tool with a short handle and a curved blade, used for cutting grass and grain crops]
  /ˈsɪk.əl/
  A sickle, toothed like a saw, is used for reaping.
  -----
  to ascertain - upewniać się, ustalać [formal; to discover something; to make certain of something]
  /ˌæs.ɚˈteɪn/
  The police have so far been unable to ascertain the cause of the explosion.
  -----
  regal - królewski [very special and suitable for a king or queen]
  /ˈriː.ɡəl/
  He made a regal entrance.
  -----
  bouncer - bramkarz [informal; someone whose job is to stand outside a bar, party, etc. and either stop people who cause trouble from coming in or force them to leave]
  /ˈbaʊn.sɚ/
  He sat on a boulder near the entrance, as if he were the bouncer trying to prevent someone like her from exiting.
  -----
  to foil - powstrzymać, udaremnić [to stop a crime, plan, etc from succeeding, or to stop someone doing what they want to do]
  /fɔɪl/
  The prisoners' attempt to escape was foiled at the last minute when police received a tip-off.
  -----
  to squeal - piszczeć [to make a long, very high sound or cry]
  /skwiːl/
  The brakes squealed as the van rounded the corner.
  -----
  to sip - sączyć, popijać [to drink, taking only a very small amount at a time]
  /sɪp/
  This tea is very hot, so sip it carefully.
  #####
  bonus - idiom
  crying need
  When there is a great lack of something which is urgently needed, there is a crying need for it.
  Hospitals claim that there is a crying need for nurses.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  +: S.........1, IgorK +45 innych
 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  25.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to moribund - chylący się ku upadkowi, konający [literary or formal; (especially of an organization or business) not active or successful]
  /ˈmɔːr.ɪ.bʌnd/
  How can the department be revived from its present moribund state?
  -----
  supplication - prośba, błaganie [formal; the act of asking a god or someone who is in a position of power for something in a humble way]
  /ˌsʌp.ləˈkeɪ.ʃən/
  Inside the temple, worshippers were kneeling in supplication.
  -----
  to cull - przeprowadzać ubój [to kill some of the animals in a group, especially the weakest ones, to limit their numbers]
  /kʌl/
  The plan to cull large numbers of baby seals has angered environmental groups.
  -----
  thimble - naparstek [a small cover, usually made of metal or plastic, worn to protect the finger that pushes the needle when sewing]
  /ˈθɪm.bəl/
  She put a thimble over the finger when sewing.
  -----
  cleft - szczelina, rozszczep [a natural opening or crack, for example in the ground or in rock, or in a person's chin]
  /kleft/
  Eagles often nest in a cleft in the rocks.
  -----
  backdrop - kontekst [the situation that an event happens in]
  /ˈbæk.drɑːp/
  The attack took place against a backdrop of rising tensions between the two communities.
  -----
  credible - wiarygodny [able to be believed or trusted]
  /ˈkred.ə.bəl/
  They haven't produced any credible evidence for convicting him.
  -----
  pest - szkodnik [an insect or small animal that is harmful or damages crops]
  /pest/
  The aphid is a garden pest.
  -----
  conviction - skazanie, wyrok skazujący [the fact of officially being found to be guilty of a particular crime, or the act of officially finding someone guilty]
  /kənˈvɪk.ʃən/
  Since it was her first conviction for stealing, she was given a less severe sentence.
  -----
  to file - katalogować [to store information in a careful and particular way]
  /faɪl/
  The forms should be filed alphabetically.
  #####
  bonus - idiom
  cry one's eyes out
  If you cry your eyes out, you cry a lot and for a long time.
  My son cried his eyes out when he discovered his bike had been stolen.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  24.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  infallibility - nieomylność [the fact of never being wrong, failing, or making a mistake]
  /ɪnˌfæl.əˈbɪl.ə.t̬i/
  His stubborn belief in his own infallibility kept him from listening to others.
  -----
  obeisance - posłuszność, hołd [formal; the fact of obeying or respecting someone, or something you do that expresses this]
  /oʊˈbeɪ.səns/
  The general commands absolute obeisance.
  -----
  wafer - wafel [a very thin, dry biscuit that is often sweet]
  /ˈweɪ.fɚ/
  The sundae was topped with chocolate and a wafer.
  -----
  to cower - kulić się [to lower your head or body in fear, often while moving backwards]
  /ˈkaʊ.ɚ/
  Stop cowering! I'm not going to hit you.
  -----
  to procure - zdobyć [formal; to get something, especially after an effort]
  /prəˈkjʊr/
  She's managed somehow to procure his phone number.
  -----
  pertinent - na temat [formal; relating directly to the subject being considered]
  /ˈpɝː.tən.ənt/
  Please keep your comments pertinent to the topic under discussion.
  -----
  to tumble - spadać, staczać się [to fall quickly and without control]
  /ˈtʌm.bəl/
  I lost my footing and tumbled down the stairs.
  -----
  to pant - sapać [to breathe quickly and loudly through your mouth, usually because you have been doing something very energetic]
  /pænt/
  Matteo arrived at the top of the hill, panting and covered in sweat.
  -----
  beverage - napój [formal; a drink of any type]
  /ˈbev.ɚ.ɪdʒ/
  Hot beverages include tea, coffee, and hot chocolate.
  -----
  to smack - uderzyć, dać klapsa [to hit someone with the flat, inside part of your hand]
  /smæk/
  I'll smack your bottom if you don't behave yourself.
  #####
  bonus - idiom
  as the crow flies
  This expression refers to distance measured in a straight line.
  It's two miles from here to the station as the crow flies, but of course it's much further by road.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  23.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  efficacious - efektywny, skuteczny [formal; (of things, not of people) producing the result that was wanted or intended]
  /ˌef.əˈkeɪ.ʃəs/
  They hope the new drug will prove especially efficacious in the relief of pain.
  -----
  to twiddle - kręcić czymś, bawić się [to move something repeatedly between your fingers, especially without any purpose]
  /ˈtwɪd.əl/
  She was twiddling the ring on her finger.
  -----
  to bawl - wrzeszczeć, ryczeć [to shout or cry loudly]
  /bɑːl/
  She bawled at me to sit down.
  -----
  to hinder - utrudniać, przeszkadzać [to limit the ability of someone to do something, or to limit the development of something]
  /ˈhɪn.dɚ/
  High winds have hindered firefighters in their efforts to put out the blaze.
  -----
  clandestine - potajemny [formal; planned or done in secret, especially describing something that is not officially allowed]
  /klænˈdes.tɪn/
  She undertook several clandestine operations for the CIA.
  -----
  pilgrimage - pielgrzymka [a journey to a place that has religious importance]
  /ˈpɪl.ɡrə.mɪdʒ/
  Muslims try to go on a pilgrimage to Mecca at least once in their life.
  -----
  kinky - perwersyjny [informal; unusual, strange, and possibly exciting, especially in ways involving unusual sexual acts]
  /ˈkɪŋ.ki/
  This threesome will be more fun than any kinky trio you could imagine elsewhere.
  -----
  bogus - fałszywy, fikcyjny [false, not real, or not legal]
  /ˈboʊ.ɡəs/
  She produced some bogus documents to support her application.
  -----
  wont - zwyczaj, przyzwyczajenie [formal or old-fashioned; habit or custom]
  /woʊnt/
  She got up early, as was her wont.
  -----
  cunning - chytry, przebiegły [(disapproving) able to get what you want in a skillful way, especially by tricking or cheating someone]
  /ˈkʌn.ɪŋ/
  He was as cunning as a fox.
  #####
  bonus - idiom
  cross someone's path
  If you meet somebody, usually unexpectedly or by chance, you cross their path.
  Ms. Bridgewater was my English teacher but haven't crossed her path since I left school.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  22.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to demean - poniżać, znieważać [to cause someone to become less respected]
  /dɪˈmiːn/
  I wouldn't demean myself by asking for charity.
  -----
  infringement - naruszenie [an action that breaks a rule, law, etc.]
  /ɪnˈfrɪndʒ.mənt/
  Even minor infringements of the law will be severely punished.
  -----
  ladle - chochla [a very big spoon with a long handle and a deep cup-shaped part, used especially for serving soup]
  /ˈleɪ.dəl/
  She dipped out soup with a ladle.
  -----
  outset - początek [the beginning]
  /ˈaʊt.set/
  I made it clear right from the outset that I disapproved.
  -----
  to depict - przedstawiać [to represent or show something in a picture or story]
  /dɪˈpɪkt/
  Her paintings depict the lives of ordinary people in the last century.
  -----
  oar - wiosło [a long pole with a wide, flat part at one end, used for rowing a boat]
  /ɔːr/
  We took one oar each and rowed quickly to the shore.
  -----
  to denounce - potępiać [to criticize something or someone strongly and publicly]
  /dɪˈnaʊns/
  The government's economic policy has been denounced on all sides.
  -----
  namely - mianowicie [used when you want to give more detail or be more exact about something you have just said]
  /ˈneɪm.li/
  We need to get more teachers into the classrooms where they're most needed, namely in high poverty areas.
  -----
  outskirts - przedmieścia, peryferie [the areas that form the edge of a town or city]
  /ˈaʊt.skɝːts/
  They live on the outskirts of Milan.
  -----
  collateral - zabezpieczenie pożyczki [valuable property owned by someone who wants to borrow money, that they agree will become the property of the company or person who lends the money if the debt is not paid back]
  /kəˈlæt̬.ɚ.əl/
  She put up her house as collateral for a loan.
  #####
  bonus - idiom
  cross your mind
  If an idea or thought crosses your mind, you suddenly think of it.
  It just crossed my mind that the shops are closed today.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  21.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to quibble - spierać się [(disapproving) to argue about, or say you disapprove of, something that is not important]
  /ˈkwɪb.əl/
  There's no point quibbling over a couple of dollars.
  -----
  to blurt - wypaplać, wygadać się [to say something suddenly and without thinking carefully enough]
  /blɝːt/
  He blurted everything out about the baby, though we'd agreed to keep it a secret for a while.
  -----
  prolific - płodny [producing a great number or amount of something]
  /prəˈlɪf.ɪk/
  He was probably the most prolific songwriter of his generation.
  -----
  to shrug - wzruszać ramionami [to raise your shoulders and then lower them in order to say you do not know or are not interested]
  /ʃrʌɡ/
  He shrugged his shoulders as if to say that there was nothing he could do about it.
  -----
  to withhold - wstrzymywać, zatrzymać, zatajać [to refuse to give something or to keep back something]
  /wɪðˈhoʊld/
  During the trial, the prosecution was accused of withholding crucial evidence from the defence.
  -----
  possessive - zaborczy [demanding total attention or love; not wanting someone to be independent]
  /pəˈzes.ɪv/
  Her boyfriend was getting too possessive so she finished with him.
  -----
  lenient - pobłażliwy, łagodny [not as severe or strong in punishment or judgment as would be expected]
  /ˈliː.ni.ənt/
  They believe that judges are too lenient with terrorist suspects.
  -----
  pompous - pompatyczny [(disapproving) too serious and full of importance]
  /ˈpɑːm.pəs/
  He can sometimes sound a little pompous when he talks about acting.
  -----
  scarlet - jasnoczerwony, szkarłatny [bright red]
  /ˈskɑːr.lət/
  He went scarlet with shame.
  -----
  chap - facet [UK informal old-fashioned; a man]
  /tʃæp/
  He's a friendly sort of a chap.
  #####
  bonus - idiom
  crocodile tears
  To shed crocodile tears means to shed false tears or show insincere grief.
  Caroline pretended to be sad but we all knew her tears were crocodile tears.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  20.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  weal - pręga na ciele [a raised mark on the skin caused by being hit or injured in some other way]
  /wiːl/
  His back was covered in weals and bruises.
  -----
  extant - pozostały, ocalały [formal; used to refer to something very old that is still existing]
  /ˈek.stənt/
  We have some extant parish records from the 16th century.
  -----
  to subvert - obalić [formal; to try to destroy or damage something, especially an established political system]
  /səbˈvɝːt/
  The rebel army is attempting to subvert the government.
  -----
  wry - cierpki, lekko drwiący [showing that you are both amused and disappointed or annoyed]
  /raɪ/
  “At least we got one vote,” she said with a wry smile.
  -----
  hubris - pycha [literary; the fact of someone being too proud; in literature, a character with this pride ignores warnings and laws and this usually results in their downfall and death]
  /ˈhjuː.brɪs/
  Hubris brought him down in the end.
  -----
  unbecoming - niestosowny, niewłaściwy [formal; not suiting a particular person; not appropriate or acceptable]
  /ˌʌn.bɪˈkʌm.ɪŋ/
  Such conduct is unbecoming to an official.
  -----
  whacked - skonany, nawalony [informal; very tired; suffering the effects of drugs or alcohol]
  /wækt/
  Here's a glass of wine, honey - you look whacked.
  -----
  to curb - ukrócić, ograniczyć [to control or limit something that is not wanted]
  /kɝːb/
  The government should act to curb tax evasion.
  -----
  gem - klejnot [a valuable stone, especially one that has been cut to be used in jewellery]
  /dʒem/
  The necklace was studded with diamonds, rubies, and other gems.
  -----
  bartender - barman [someone who makes and serves drinks in a bar]
  /ˈbɑːrˌten.dɚ/
  Neither of the customers nor the bartender had so much as noticed him leave his seat.
  #####
  bonus - idiom
  crest of a wave
  If you are on the crest of a wave, you are very successful in what you are doing.
  Our company is going from success to success. We're on the crest of a wave right now.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  19.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  pliant - giętki [able to bend easily without breaking; being able and willing to accept change or new ideas]
  /ˈplaɪ.ənt/
  These toys are made of pliant rubber, so they won't break. The management has adopted a more pliant position, and has agreed to listen to the staff's requests.
  -----
  dispirited - przygnębiony, zniechęcony [not feeling much hope about a particular situation or problem]
  /dɪˈspɪr.ə.t̬ɪd/
  The troops were dispirited and disorganized.
  -----
  parapet - balustrada [a low wall along the edge of a roof, bridge, etc.]
  /ˈper.ə.pet/
  Fortunately, the small child wasn’t able to climb over the parapet that encircled the balcony.
  -----
  aground - na mieliźnie [touching the ground below the water]
  /əˈɡrɑʊnd/
  The tanker ran aground and leaked 11 million gallons of crude oil.
  -----
  impediment - utrudnienie, przeszkoda [formal; something that makes progress, movement, or achieving something difficult or impossible]
  /ɪmˈped.ə.mənt/
  In a number of developing countries, war has been an additional impediment to progress.
  -----
  fodder - pasza [food that is given to cows, horses, and other farm animals]
  /ˈfɑː.dɚ/
  Very few commentators discuss the use of leaves for fodder.
  -----
  pelvis - miednica
  /ˈpel.vɪs/
  He was too big to pass easily through his mother's pelvis.
  -----
  morn - poranek [literary; a morning]
  /mɔːrn/
  Yonder breaks a new and glorious morn.
  -----
  apiece - za sztukę
  /əˈpiːs/
  In good condition, dolls from this period sell for £500 apiece.
  -----
  to chug - warkotać (o silniku) [to make the sound of an engine or motor, or to move making this sound]
  /tʃʌɡ/
  The boat chugged down the river.
  #####
  bonus - idiom
  creature comforts
  This expression refers to modern conveniences (such as hot water or central heating) that make life comfortable and pleasant.
  I need my creature comforts. I don't know how I'd survive without air-conditioning in this climate!

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  18.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to congest - zapchać, przeciążyć [to make something blocked or crowded in a way that causes difficulties, or to become blocked or crowded]
  /kənˈdʒest/
  There is no need for us to congest the city with traffic.
  -----
  friable - kruchy [easily broken into small pieces]
  /ˈfraɪ.ə.bəl/
  The unprotected chalk is friable and crumbly.
  -----
  denizen - mieszkaniec [literary; an animal, plant, or person that lives in or is often in a particular place]
  /ˈden.ə.zən/
  Deer and squirrels are among the denizens of the forest.
  -----
  finicky - wybredny [(disapproving) too worried about what you eat, wear, etc.; disliking many things]
  /ˈfɪn.ɪ.ki/
  He's terribly finicky about his food.
  -----
  fabled - legendarny, sławny [literary; used to refer to something or someone who has been made very famous, especially by having many stories written about it, him, or her]
  /ˈfeɪ.bəld/
  Atlantis, Plato's fabled lost continent under the sea
  -----
  heady - mocny, uderzający do głowy, upajający [having a powerful effect, making you feel slightly drunk or excited]
  /ˈhed.i/
  Lost in the heady sensations, Deidre wriggled and strained beneath him.
  -----
  to belch - bekać [to let air come up noisily from your stomach and out through your mouth]
  /beltʃ/
  He wiped his hand across his mouth, then belched loudly.
  -----
  prosperous - dostatni, zamożny [successful, usually by earning a lot of money]
  /ˈprɑː.spɚ.əs/
  In a prosperous country like this, no one should go hungry.
  -----
  to nag - zrzędzić, nie dawać spokoju [to criticize or complain often in an annoying way, especially in order to try and make someone do something]
  /næɡ/
  My mum's always nagging me to get my hair cut.
  -----
  mermaid - syrena [an imaginary creature described in stories, with the upper body of a woman and the tail of a fish]
  /ˈmɝː.meɪd/
  Any fisherman knows that in deep water one finds not only mermaids but sharks.
  #####
  bonus - idiom
  creative accounting
  This term refers to the presentation of a company's results in a way that, although generally legal, glosses over the problems and makes the results appear better than they are.
  It was suggested that some creative accounting might help to attract investors.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  17.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to vilify - oczerniać [formal; to say or write unpleasant things about someone or something, in order to cause other people to have a bad opinion of them]
  /ˈvɪl.ə.faɪ/
  He was vilified by the press as a monster.
  -----
  to waft - wionąć, unosić się w powietrzu [literary; to (cause to) move gently through the air]
  /wɑːft/
  A gentle breeze wafted the scent of roses in through the open window.
  -----
  to plod - wlec się, posuwać się z trudem [to walk taking slow steps, as if your feet are heavy]
  /plɑːd/
  We plodded through the mud.
  -----
  malady - dolegliwość, choroba [formal; a disease]
  /ˈmæl.ə.di/
  All the rose bushes seem to be suffering from the same mysterious malady.
  -----
  foolhardy - lekkomyślny, nieroztropny, wariacki [brave in a silly way, taking unnecessary risks]
  /ˈfuːlˌhɑːr.di/
  Sailing the Atlantic in such a tiny boat wasn't so much brave as foolhardy.
  -----
  to dissect - analizować wnikliwie, przeprowadzać sekcję [to examine or consider something in detail; to cut open something, especially a dead body or a plant, and study its structure]
  /dɪˈsekt/
  He's the kind of person who watches a movie and then dissects it for hours.
  -----
  outlook - perspektywy [the likely future situation]
  /ˈaʊt.lʊk/
  The outlook for the economy is bleak.
  -----
  clover - koniczyna [a small plant with three round leaves on each stem, often fed to cows]
  /ˈkloʊ.vɚ/
  Clover thrives best, he says, when you sow it on the barrenest ground, such as the worst heath ground in England.
  -----
  to impose - nakładać, narzucać [to officially force a rule, tax, punishment, etc. to be obeyed or received]
  /ɪmˈpoʊz/
  Very high taxes have recently been imposed on cigarettes.
  -----
  daft - głupi [UK informal; silly, often in a way that is amusing]
  /dæft/
  He's thought up another daft scheme for getting rich before he's 20.
  #####
  bonus - idiom
  cream rises to the top
  Someone or something exceptionally good will eventually attract attention or stand out from the rest, just as cream rises to the top in coffee or tea.
  I knew you'd succeed. As the saying goes: 'cream rises to the top'!

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  +: IgorK, P........g +44 innych
 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  16.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  colloquy - konwersacja [formal; a formal conversation]
  /ˈkɑː.lə.kwi/
  In the cave the saint held his famous colloquy with the devil, in which Satan was worsted and contemptuously dismissed.
  -----
  incontrovertible - niezaprzeczalny, bezsporny [formal; impossible to doubt because of being obviously true]
  /ɪnˌkɑːn.trəˈvɝː.t̬ə.bəl/
  Her logic is utterly incontrovertible.
  -----
  to flail - wymachiwać [(especially of arms and legs) to move energetically in an uncontrolled way]
  /fleɪl/
  A wasp came towards us and Howard started flailing his arms around.
  -----
  discord - niezgoda, zgrzyt [formal; the state of not agreeing or sharing opinions]
  /ˈdɪs.kɔːrd/
  The plan to build the highway created discord in our community.
  -----
  to brood - rozmyślać, dumać [to think a lot about something that makes you annoyed, anxious, or upset]
  /bruːd/
  You're not still brooding over what he said, are you?
  -----
  oblivion - niepamięć, zapomnienie [the state of being completely forgotten]
  /əˈblɪv.i.ən/
  He was another minor poet who was consigned to oblivion.
  -----
  climax - punkt kulminacyjny [the most important or exciting point in a story or situation, especially when this happens near the end]
  /ˈklaɪ.mæks/
  The election campaign reaches its climax next week.
  -----
  indictment - akt oskarżenia [a formal statement of accusing someone]
  /ɪnˈdaɪt.mənt/
  The charges on the indictment include murder and attempted murder.
  -----
  lotion - mleczko, balsam [a liquid that you put on your skin in order to protect it, improve its condition, or make it smell pleasant]
  /ˈloʊ.ʃən/
  She smeared sun tan lotion all over herself.
  -----
  to peep - zerkać, podglądać [to secretly look at something for a short time, usually through a hole]
  /piːp/
  We caught her peeping through the keyhole.
  #####
  bonus - idiom
  cream of the crop
  This expression refers to the best people or things in a particular group.
  As usual, the cream of the crop of this year's graduates were offered the best jobs.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  +: Schecterro, P........g +41 innych
 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  15.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  prolix - rozwlekły [formal disapproving; using too many words and therefore boring or difficult to read or listen to]
  /ˈproʊ.lɪks/
  The author's prolix style has done nothing to encourage sales of the book.
  -----
  to decry - potępiać [formal; to criticize something as bad, without value, or unnecessary]
  /dɪˈkraɪ/
  Lawyers decried the imprisonment of several journalists.
  -----
  conifer - drzewo iglaste
  /ˈkɑː.nə.fɚ/
  A mixed forest of deciduous and conifer trees formed a dense covering of mottled greens.
  -----
  profiteer - spekulant, geszefciarz [disapproving; a person who takes advantage of a situation in which other people are suffering to make a profit, often by selling goods that are difficult to get at a high price]
  /ˌprɑː.fəˈtɪr/
  Humanitarian aid such as cans of oil were resold by war profiteers.
  -----
  glib - wygadany, gładki [(of speakers and speech) using words in an easy and smooth way but without much thought, and usually not sincere]
  /ɡlɪb/
  No one was convinced by his glib explanations.
  -----
  eyesore - straszydło [an unpleasant or ugly sight in a public place]
  /ˈaɪ.sɔːr/
  They think the new library building is an eyesore.
  -----
  to quiver - drżeć [to shake slightly, often because of strong emotion]
  /ˈkwɪv.ɚ/
  Lennie's bottom lip quivered and tears started in his eyes.
  -----
  heartily - serdecznie [enthusiastically, energetically, and often loudly]
  /ˈhɑːr.t̬əl.i/
  She laughed heartily at the joke.
  -----
  demented - obłąkany, szalony [unable to think or act clearly because you are extremely worried, angry, or excited by something]
  /dɪˈmen.t̬ɪd/
  She was nearly demented with worry when her son didn't come home.
  -----
  slug - łyk [informal; an amount of drink, especially strong alcoholic drink, that you can swallow at one time]
  /slʌɡ/
  I had a slug of vodka to give me courage.
  #####
  bonus - idiom
  (a) crash course
  If you do a crash course, you do an intensive training course in order to obtain quick results.
  Before going to Tokyo, Paul did a crash course in Japanese.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  14.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  blotch - plama, krosta [a mark that is not regular in shape, for example on a person's skin]
  /blɑːtʃ/
  Her face was covered in purple blotches.
  -----
  pigpen - chlew [an enclosed area where pigs are kept]
  /ˈpɪɡ.pen/
  Your bedroom is a pigpen!
  -----
  pane - szyba [a flat piece of glass, used in a window or door]
  /peɪn/
  It's a huge window made from a single pane of glass.
  -----
  to confound - zadziwiać, wprawiać w zakłopotanie [to confuse and very much surprise someone, so that they are unable to explain or deal with a situation]
  /kənˈfaʊnd/
  The singer confounded her critics with a remarkable follow-up album.
  -----
  headstrong - uparty, zawzięty [very determined to do what you want without listening to others]
  /ˈhed.strɑːŋ/
  She was a headstrong child, always getting into trouble.
  -----
  outburst - wybuch, poryw, przypływ [a sudden forceful expression of emotion, especially anger]
  /ˈaʊt.bɝːst/
  Her comments provoked an outburst of anger from the boss.
  -----
  loo - toaleta [informal; UK; toilet]
  /luː/
  I'll just go to the loo.
  -----
  flint - krzemień [(a piece of) shiny grey or black stone that is like glass; stone or metal used in a musket to make it fire or in a cigarette lighter to produce a flame]
  /flɪnt/
  Scraping the striker down the flint generates a spark three times as hot as a standard match to ignite easily any dry tinder material.
  -----
  monastery - klasztor [a building in which monks live and worship]
  /ˈmɑː.nə.ster.i/
  Women are not allowed to enter the monastery for historical reasons.
  -----
  to blink - mrugać [to close and open the eyes quickly, once or several times]
  /blɪŋk/
  He stared at us without blinking.
  #####
  bonus - idiom
  crank into gear
  When a person or activity cranks (or gets) into gear, they start to work or become effective.
  Immediately after the announcement, a group of protesters cranked into gear.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  13.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  abasement - upokorzenie, poniżenie [the act of making someone seem less important or less deserving of respect]
  /əˈbeɪs.mənt/
  Slaves were subject to a life of degradation and abasement.
  -----
  to totter - chwiać się, zataczać się [to walk with difficulty in a way that looks as if you are about to fall]
  /ˈtɑː.t̬ɚ/
  She tottered unsteadily down the stairs in her high-heeled shoes.
  -----
  derisive - szyderczy [formal; unkind and showing that you think someone or something is ridiculous]
  /dɪˈraɪ.sɪv/
  She gave a short, derisive laugh.
  -----
  arcane - tajemny, nieprzenikniony [formal; mysterious and known only by a few people]
  /ɑːrˈkeɪn/
  He was the only person who understood all the arcane details of the agreement.
  -----
  disconcerting - niepokojący, zawstydzający [making someone feel uncertain and uncomfortable or worried]
  /ˌdɪs.kənˈsɝː.t̬ɪŋ/
  His message is deeply disconcerting for anyone who values democracy.
  -----
  spacious - przestronny [(approving) (of a room or building) large and with plenty of space for people to move around in]
  /ˈspeɪ.ʃəs/
  The hotel rooms are spacious and comfortable.
  -----
  to reside - mieszkać, przebywać, rezydować [formal; to live, have your home, or stay in a place]
  /rɪˈzaɪd/
  The family now resides in southern France.
  -----
  tuberculosis - gruźlica [a serious infectious disease that can attack many parts of a person's body, especially their lungs]
  /tuːˌbɝː.kjəˈloʊ.sɪs/
  Moreover, infectious diseases, such as tuberculosis, affect the size of the labour force and the productive capacity of the economy.
  -----
  cove - zatoczka [a curved part of a coast that partly surrounds an area of water]
  /koʊv/
  The coastline has steep cliffs, gigantic sea caves, coves, and sandy beaches.
  -----
  to plead - błagać, prosić, przyznawać się do winy [to make an urgent, emotional statement or request for something]
  /pliːd/
  He was on his knees, pleading for mercy.
  #####
  bonus - idiom
  crack the whip
  If you crack the whip, you use your authority to make someone obey you or work more efficiently, usually by threatening them.
  Every so often I'll crack the whip to make sure we meet the deadline.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  12.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to juxtapose - zestawiać ze sobą [to put things that are not similar next to each other]
  /ˌdʒʌk.stəˈpoʊz/
  The exhibition juxtaposes Picasso's early drawings with some of his later works.
  -----
  laborious - żmudny, pracochłonny [taking a lot of time and effort]
  /ləˈbɔːr.i.əs/
  Checking all the information will be slow and laborious.
  -----
  cassock - sutanna [a long, loose, usually black piece of clothing worn especially by priests]
  /ˈkæs.ək/
  He is rarely seen without a thick beard, and performs in an all black cassock.
  -----
  artful - przebiegły, umiejętny [clever and skilful, especially in getting what you want]
  /ˈɑːrt.fəl/
  He has shown himself to be an artful politician.
  -----
  slush - breja, topniejący śnieg [snow that is lying on the ground and has started to melt]
  /slʌʃ/
  The city’s streets were covered with dirty, gray slush.
  -----
  sobriety - trzeźwosść [formal; the state of being sober]
  /səˈbraɪ.ə.t̬i/
  The police said his car had been weaving all over the road, so they pulled him over and gave him a sobriety test.
  -----
  pinkie - mały palec u dłoni [the smallest finger of the hand]
  /ˈpɪŋ.ki/
  Take your middle finger, ring finger, and pinkie finger and place them on the long side of the deck.
  -----
  partial - stronniczy, uprzedzony [influenced by the fact that you personally prefer or approve of something, so that you do not judge fairly]
  /ˈpɑːr.ʃəl/
  The reporting in the papers is entirely partial and makes no attempt to be objective.
  -----
  passage - fragment, ustęp [a short piece of writing or music that is part of a larger piece of work]
  /ˈpæs.ɪdʒ/
  Several passages from the book were printed in a national newspaper before it was published.
  -----
  hatred - nienawiść [an extremely strong feeling of dislike]
  /ˈheɪ.trɪd/
  What is very clear in these letters is Clark's passionate hatred of his father.
  #####
  bonus - idiom
  crack down on something
  If the authorities crack down on something, they enforce the law by taking severe measures to restrict undesirable or criminal actions.
  To reduce road accidents, it was decided to crack down on speeding.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  11.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to espouse - opowiadać się za, wyznawać [formal; to become involved with or support an activity or opinion]
  /esˈpaʊz/
  They espoused the notion of equal opportunity for all in education.
  -----
  prophylactic - profilaktyczny [preventing disease]
  /ˌprɑː.fɪˈlæk.tɪk/
  Some dentists are convinced that the addition of fluoride in water is ineffective as a prophylactic treatment.
  -----
  self-assured - pewny siebie [approving; having confidence in your own abilities]
  /ˌself.əˈʃʊrd/
  The interview showed her as a self-assured and mature student.
  -----
  veracity - prawdziwość [formal; the quality of being true, honest, or accurate]
  /vɚˈæs.ə.t̬i/
  Doubts were cast on the veracity of her alibi.
  -----
  carnation - goździk [(a plant with) a small flower with a sweet smell, usually white, pink, or red in color]
  /kɑːrˈneɪ.ʃən/
  He was wearing a carnation in his buttonhole.
  -----
  gilded - pozłacany [covered with a thin layer of gold or a substance that looks like gold]
  /ˈɡɪl.dɪd/
  The gilded dome of the cathedral rises above the city.
  -----
  innuendo - aluzja, insynuacja, podtekst seksualny [(the making of) a remark or remarks that suggest something sexual or something unpleasant but do not refer to it directly]
  /ˌɪn.juˈen.doʊ/
  There's always an element of sexual innuendo in our conversations.
  -----
  ringleader - prowodyr [a person who leads others in crime or in causing trouble]
  /ˈrɪŋˌliː.dɚ/
  The ringleaders of the plot were arrested and punished.
  -----
  to utter - wymawiać, wypowiadać [formal; to say something or to make a sound with your voice]
  /ˈʌ.t̬ɚ/
  She sat through the whole meeting without uttering a word.
  -----
  deed - czyn, uczynek [formal; an intentional act, especially a very bad or very good one]
  /diːd/
  It seems to me that a lot of evil deeds are done in the name of religion.
  #####
  bonus - idiom
  till the cows come home
  To say that a person could do something till the cows come home means that they could do it for a ong time.
  You can ask me till the cows come home but I'm not buying you a scooter!

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  10.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to vitiate - wypaczać, osłabiać [formal; to destroy or damage something]
  /ˈvɪʃ.i.eɪt/
  He said that American military power should never again be vitiated by political concerns.
  -----
  hidebound - ograniczony, zacofany [having fixed opinions and ways of doing things and not willing to change or be influenced, especially by new or modern ideas]
  /ˈhaɪd.baʊnd/
  She wanted a life that was less hidebound by rules and conventions.
  -----
  to sleepwalk - lunatykować [to get out of bed and walk around while you are sleeping]
  /ˈsliːpˌwɑːk/
  I sleepwalked when I was a child.
  -----
  pensive - zadumany, zamyślony [thinking deeply about something, especially because you are sad or worried]
  /ˈpen.sɪv/
  She became withdrawn and pensive, hardly speaking to anyone.
  -----
  clammy - lepki [sticky and slightly wet in an unpleasant way]
  /ˈklæm.i/
  My hands felt all clammy.
  -----
  expressly - wyraźnie [formal; in a way that is clear]
  /ɪkˈspres.li/
  I expressly told you to be home by midnight.
  -----
  to wag - machać, merdać [(especially of a tail or finger) to move from side to side or up and down, especially quickly and repeatedly, or to cause this to happen]
  /wæɡ/
  The little dog's tail wagged in delight.
  -----
  moat - fosa [a long, wide hole that is dug all the way around a place such as a castle and usually filled with water, to make it more difficult to attack]
  /moʊt/
  The seven-metre-high wall that enclosed the dockyards was surrounded by a deep and wide moat.
  -----
  suitor - zalotnik, pretendent [literary or old-fashioned; a man who wants to marry a particular woman]
  /ˈsuː.t̬ɚ/
  It's the story of a young woman who can't make up her mind which of her many suitors she should marry.
  -----
  heirloom - scheda, dziedzictwo [a valuable object that has been given by older members of a family to younger members of the same family over many years]
  /ˈer.luːm/
  This ring is a family heirloom.
  #####
  bonus - idiom
  cover your tracks
  If you cover your tracks, you conceal or destroy evidence of what you have been doing or where you have been.
  Charlie was sorry he hadn't covered his tracks better when his wife discovered he had been unfaithful.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  09.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to suppurate - ropieć [(of an injury, etc.) to form or give out a thick, yellow liquid because of infection]
  /ˈsʌp.jə.reɪt/
  Suppurating wounds are also a potential source of environmental contamination with infectious bacilli.
  -----
  thereupon - po czym, zaraz, bezzwłocznie [formal; immediately after the situation mentioned; as a direct result of the situation mentioned]
  /ˌðer.əˈpɑːn/
  The audience thereupon rose cheering to their feet.
  -----
  vehement - żarliwy, gwałtowny [expressing strong feelings, or shown by strong feelings or great energy or force]
  /ˈviː.ə.mənt/
  Despite vehement opposition from his family, he quit school and became an actor.
  -----
  to mangle - niszczyć, szarpać [to destroy something by twisting it with force or tearing it into pieces so that its original form is completely changed]
  /ˈmæŋ.ɡəl/
  My sweater got mangled in the washing machine.
  -----
  warlike - bojowy, wojowniczy [formal; often involved in and eager to start wars]
  /ˈwɔːr.laɪk/
  It has often been said, perhaps unfairly, that they are a warlike nation.
  -----
  lyre - lira [an ancient musical instrument consisting of a U-shaped frame with strings attached to it]
  /laɪr/
  They played the lyre, but they never played the harp.
  -----
  transgression - występek, przekroczenie, postępek [formal; the act or process of breaking a law or moral rule, or an example of this]
  /trænzˈɡreʃ.ən/
  Adolescence is a period marked by fascination with the transgression of rules.
  -----
  testy - drażliwy, rozdrażniony [easily annoyed and not patient]
  /ˈtes.ti/
  Prodi became more than a little testy when I raised the subject.
  -----
  to overthrow - obalić [to defeat or remove someone from power, using force]
  /ˌoʊ.vɚˈθroʊ/
  They were accused of plotting to overthrow the government.
  -----
  nick - zadraśnięcie [a small cut in a surface or an edge]
  /nɪk/
  Apart from a few nicks in the varnish, the guitar is in very good condition.
  #####
  bonus - idiom
  on course
  If you are on course for something, you are likely to achieve it.
  Our team is on course for a victory in the national championship.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  08.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to bedevil - dokuczać, nękać [to confuse, annoy, or cause problems or difficulties for someone or something]
  /bɪˈdev.əl/
  Ever since I started playing tennis, I've been bedevilled by back pains.
  -----
  disconsolate - niepocieszony [extremely sad and disappointed]
  /dɪˈskɑːn.səl.ət/
  The players were disconsolate after losing what should have been an easy game.
  -----
  genial - przyjazny, miły [friendly and cheerful]
  /ˈdʒiː.ni.əl/
  The teacher has a genial manner.
  -----
  indelible - niezapomniany, trwały [impossible to forget or remove]
  /ɪnˈdel.ə.bəl/
  His performance of Hamlet left an indelible impression on all who saw it. The blood had left an indelible mark on her shirt.
  -----
  deterrent - środek odstraszający [something that stops people doing something because they are afraid of what will happen if they do]
  /dɪˈter.ənt/
  They've installed a security camera as a deterrent to thieves.
  -----
  to bequeath - zostawić w spadku, zapisywać (w testamencie) [formal; to arrange for money or property to be given to somebody after your death]
  /bɪˈkwiːð/
  Picasso bequeathed most of his paintings and sculptures to Spain and France.
  -----
  oaf - łajza, niezdara [old-fashioned; a stupid, rude, or awkward person, especially a man]
  /oʊf/
  Watch that cup, you clumsy oaf!
  -----
  to murmur - mruczeć, szemrać [to say something in a soft, quiet voice that is difficult to hear or understand]
  /ˈmɝː.mɚ/
  He was murmuring to himself.
  -----
  resemblance - podobieństwo [the fact that two people or things look like each other or are similar in some other way]
  /rɪˈzem.bləns/
  There was a clear family resemblance between all the brothers.
  -----
  ivy - bluszcz [an evergreen plant that often grows up trees or buildings]
  /ˈaɪ.vi/
  Ivy covered the broken walls.
  #####
  bonus - idiom
  take your courage in both hands
  If you take your courage in both hands, you make yourself do something very brave.
  When I saw the child in the burning house, I took my courage in both hands and ran inside.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  +: M......i, tekon +49 innych
 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  07.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  tantamount - równoznaczny [formal; having the same bad effect as something else]
  /ˈtæn.t̬ə.maʊnt/
  Her refusal to answer was tantamount to an admission of guilt.
  -----
  undergrowth - podszycie leśne [a mass of bushes, small trees, and plants, especially growing under the trees in a forest]
  /ˈʌn.dɚ.ɡroʊθ/
  Police discovered the body hidden in thick undergrowth.
  -----
  outstretched - rozpostarty [reaching out as far as possible]
  /ˌaʊtˈstretʃt/
  He ran up to her, his arms outstretched.
  -----
  tawdry - tandetny [looking bright and attractive but in fact cheap and of low quality]
  /ˈtɑː.dri/
  Their ugly front garden and tacky, tawdry lights fail to reflect our village image.
  -----
  thyme - tymianek
  /taɪm/
  Fresh or dried spices like oregano, basil, dill or thyme are common.
  -----
  destitute - bez środków do życia [without money, food, a home, or possessions]
  /ˈdes.tə.tuːt/
  The floods left thousands of people destitute.
  -----
  spruce - świerk
  /spruːs/
  There are some groves of pine and spruce trees on the sea side of the road here.
  -----
  apt - trafny [suitable or appropriate in the circumstances]
  /æpt/
  Chris’s apt comments summed up our opinions.
  -----
  hideous - ohydny [extremely ugly or bad]
  /ˈhɪd.i.əs/
  They've just built some hideous new apartment blocks on the seafront.
  -----
  to deliver - wybawić [old use; to rescue someone from something bad]
  /dɪˈlɪv.ɚ/
  Deliver us from evil.
  #####
  bonus - idiom
  count your blessings
  If you count your blessings, you focus your thoughts on all the good things in your life rather than on the negative ones.
  Whenever anyone in the family starts to complain, my mother always advises us to count our blessings.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  06.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  to waylay - zastąpić drogę, napaść z nienacka [to stop someone who is going somewhere, especially in order to talk to them or attack them]
  /ˌweɪˈleɪ/
  I meant to leave earlier but I was waylaid on the way out of a meeting by my manager.
  -----
  pell-mell - bezładnie, na łeb na szyję [old-fashioned; very fast and not organized]
  /ˌpelˈmel/
  At the sound of the alarm bell, the customers ran pell-mell for the doors.
  -----
  earshot - zasięg słuchu [the range of distance within which it is possible to be heard or to hear what someone is saying]
  /ˈɪr.ʃɑːt/
  Wait till she's out of earshot before you say anything.
  -----
  chauvinist - szowinista
  /ˈʃoʊ.və.nɪst/
  They are uneducated chauvinists who think men rule in society.
  -----
  belligerent - wojowniczy [wanting to fight or argue]
  /bəˈlɪdʒ.ɚ.ənt/
  She was so belligerent that I gave up trying to explain.
  -----
  fowl - drób [a bird of a type that is used to produce meat or eggs]
  /faʊl/
  Domestic and wild fowl are generally abundant.
  -----
  fluke - fuks [informal; something good that has happened that is the result of chance instead of skill or planning]
  /fluːk/
  The first goal was just a fluke.
  -----
  hoop - obręcz [a ring of wood, metal, or plastic]
  /huːp/
  The dogs had been trained to jump through hoops.
  -----
  pun - gra słów [a joke that you make by using a word that has two meanings]
  /pʌn/
  If I had a buck for every flat I fixed, I could retire...no pun intended.
  -----
  creeping - skradający się, pełzający [happening, developing, or moving slowly or gradually]
  /ˈkriː.pɪŋ/
  We are totally against any form of creeping Socialism.
  #####
  bonus - idiom
  cough up
  If you have to cough up something, such as money or information, you give it reluctantly or unwillingly.
  He refused to say who attacked him until his father made him cough up the names.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  05.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  precipitately - pochopnie [formal; in a way that is too sudden and done without thinking]
  /priːˈsɪp.ə.t̬ɪt.li/
  Scientists are annoyed that the research programme has been abandoned so precipitately.
  -----
  insuperable - nie do przezwyciężenia [formal; (especially of a problem) so great or severe that it cannot be defeated or dealt with successfully]
  /ɪnˈsuː.pɚ.ə.bəl/
  Things which defeated you a short time ago are no longer insuperable.
  -----
  disaffected - rozczarowany, zniechęcony [no longer satisfied with your situation, organization, belief, etc. and therefore not loyal to it]
  /ˌdɪs.əˈfek.tɪd/
  Some disaffected members left to form a new party.
  -----
  grandstanding - granie pod publikę [informal; acting or speaking in a way intended to attract the good opinion of other people who are watching]
  /ˈɡrænˌstæn.dɪŋ/
  Experts criticized the program as mere grandstanding by corporations and local officials.
  -----
  repose - spoczynek, odpoczynek [literary; a state of rest, sleep, or feeling calm]
  /rɪˈpoʊz/
  The first rays of morning sun disturbed their repose.
  -----
  impetuous - porywczy [likely to do something suddenly, without considering the results of your actions]
  /ɪmˈpetʃ.u.əs/
  He's so impetuous - why can't he think things over before he rushes into them?
  -----
  stampede - popłoch, panika [an occasion when many large animals or many people suddenly all move quickly and in an uncontrolled way, usually in the same direction at the same time, especially because of fear]
  /stæmˈpiːd/
  Two shoppers were injured in the stampede as shop doors opened on the first day of the sale.
  -----
  quagmire - bagno, trzęsawisko [an area of soft, wet ground that you sink into if you try to walk on it; a difficult and dangerous situation]
  /ˈkwæɡ.maɪr/
  The heavy rain soon turned the field into a quagmire. Since the coup, the country has sunk deeper into a quagmire of violence and lawlessness.
  -----
  lobe - płat [any part of an organ that seems to be separate in some way from the rest, especially one of the parts of the brain, lungs, or liver]
  /loʊb/
  The x-rays were conclusive and indicated a bad infection in the lower lobe of one lung.
  -----
  tomb - grobowiec, grób [a large stone structure or underground room where someone, especially an important person, is buried]
  /tuːm/
  When they opened up the tomb they found treasure beyond their wildest dreams.
  #####
  bonus - idiom
  couch potato
  If you refer to someone as a couch potato, you criticize them for spending a lot of time sitting and watching television.
  Don't be such a couch potato. There are better ways of spending your time than in front of the TV.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  04.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  quotidian - codzienny, zwykły [formal; ordinary; typical of what happens every day]
  /kwoʊˈtɪd.i.ən/
  Television has become part of our quotidian existence.
  -----
  to imperil - narażać na niebezpieczeństwo [formal; to put something or someone at risk or in danger of being harmed or destroyed]
  /ɪmˈper.əl/
  A police raid would imperil the lives of the hostages.
  -----
  cobweb - pajęczyna [a structure like a net of sticky silk threads made by a spider for catching insects]
  /ˈkɑːb.web/
  Thick cobwebs hung in the dusty corners.
  -----
  pervasive - wszechobecny [formal; present or noticeable in every part of a thing or place]
  /pɚˈveɪ.sɪv/
  A sense of social change is pervasive in her novels.
  -----
  snorkel - rurka do nurkowania [a tube that you hold in your mouth to help you breathe if you are swimming with your face underwater]
  /ˈsnɔːr.kəl/
  He was wearing a mask and snorkel and a diving suit.
  -----
  to flounder - plątać się, borykać się z kłopotami [to experience great difficulties or be completely unable to decide what to do or say next]
  /ˈflaʊn.dɚ/
  He lost the next page of his speech and floundered around for a few seconds.
  -----
  to adorn - zdobić, ozdabiać [literary; to add something decorative to a person or thing]
  /əˈdɔːrn/
  The bride's hair was adorned with white flowers.
  -----
  hem - rąbek, brzeg, obszycie [the edge of a piece of cloth, such as the bottom edge of a skirt or dress, that is folded over and sewn so that it does not develop loose threads]
  /hem/
  A hem is a folded and sewn piece of fabric on the edge.
  -----
  verge - skraj [the edge or border of something]
  /vɝːdʒ/
  They set up camp on the verge of the desert.
  -----
  compound - związek [a chemical that combines two or more elements; something consisting of two or more different parts]
  /ˈkɑːm-/
  Salt is a compound of sodium and chlorine. Then there was his manner, a curious compound of humor and severity.
  #####
  bonus - idiom
  at all costs
  If you are determined to obtain or achieve somethingat all costs, you want it regardless of the expense, effort or sacrifice involved.
  The journalist was determined at all costs to get a report from the war zone.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  03.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  lordly - wielkopański, zarozumiały [used to decribe someone who behaves as if they are better than other people]
  /ˈlɔːrd.li/
  He dismissed us with a lordly gesture.
  -----
  remittance - przekaz pieniężny, przelew [formal; an amount of money that you send to someone]
  /rɪˈmɪt̬.əns/
  She sends a small remittance home to her parents each month.
  -----
  preeminent - wybitny, wyróżniający się [formal; more important, more successful, or of a higher standard than others]
  /priˈem·ə·nənt/
  He was the preeminent scientist of his day.
  -----
  perennial - odwieczny, wieczny [lasting a very long time, or happening repeatedly or all the time]
  /pəˈren.i.əl/
  The film "White Christmas" is a perennial favorite.
  -----
  to swerve - gwałtownie skręcać [(especially of a vehicle) to change direction suddenly, especially in order to avoid hitting someone or something]
  /swɝːv/
  The bus driver swerved to avoid hitting a cyclist.
  -----
  restitution - zwrot mienia, rekompensata [formal; the return of objects that were stolen or lost]
  /ˌres.təˈtuː.ʃən/
  They are demanding the restitution of ancient treasures that were removed from the country in the 16th century.
  -----
  to topple - wywrócić, obalić [to become unsteady and fall down; to make something do this]
  /ˈtɑː.pəl/
  He brushed past, toppling her from her stool.
  -----
  grub - larwa [an insect in the stage when it has just come out of its egg]
  /ɡrʌb/
  A grub looks like a short, fat worm.
  -----
  homeland - ojczyzna [the country where a person was born]
  /ˈhoʊm.lænd/
  Many refugees have been forced to flee their homeland.
  -----
  troops - wojska [soldiers, especially in large groups]
  /truːp/
  They announced the withdrawal of 12,000 troops from the area.
  #####
  bonus - idiom
  cost an arm and a leg
  If something costs an arm and a leg, it is very expensive.
  The house cost us an arm and a leg, but we have no regrets.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  02.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  busker - uliczny grajek [UK; someone who sings, plays, or performs in a public place so that people will give money]
  /ˈbʌs.kɚ/
  A busker was playing violin on the train platform.
  -----
  inopportune - nieodpowiedni, niedogodny [formal; happening or done at a time that is not suitable or convenient]
  /ˌɪnˌɑː.pɚˈtuːn/
  I'm sorry, you've called at an inopportune moment.
  -----
  unequivocal - jednoznaczny, zdecydowany [total, or expressed in a clear and certain way]
  /ˌʌn.ɪˈkwɪv.ə.kəl/
  The church has been unequivocal in its condemnation of the violence.
  -----
  self-important - zadufany w sobie [disapproving; believing that you are more important or have a higher value than other people]
  /ˌself.ɪmˈpɔːr.tənt/
  He never comes across as pompous or self-important.
  -----
  overwrought - podenerwowany, wyczerpany nerwowo [in a state of being upset, nervous, and worried]
  /ˌoʊ.vɚˈrɑːt/
  She was so tired and overwrought that she burst into tears.
  -----
  magnanimous - wspaniałomyślny, wielkoduszny [very kind and generous towards an enemy or someone you have defeated]
  /mæɡˈnæn.ə.məs/
  The team's manager was magnanimous in victory, and praised the losing team.
  -----
  extenuating - łagodzące (okoliczności) [formal; causing a wrong act to be judged less seriously by giving reasons for it]
  /ɪkˈsten.ju.eɪ.t̬ɪŋ/
  She was found guilty of theft, but because of extenuating circumstances was not sent to prison.
  -----
  to wriggle - kręcić się, wiercić się [to twist your body, or move part of your body, with small, quick movements]
  /ˈrɪɡ.əl/
  A large worm wriggled in the freshly dug earth.
  -----
  congregation - wierni, kongregacja [a group of people who have come together in a religious building for worship and prayer]
  /ˌkɑːŋ.ɡrəˈɡeɪ.ʃən/
  The priest asked the congregation to kneel.
  -----
  bark - kora [the hard outer covering of a tree]
  /bɑːrk/
  All mature eucalypts put on an annual layer of bark, which contributes to the increasing diameter of the stems.
  #####
  bonus - idiom
  corridors of power
  This term refers to the higher levels of government or administration where important decisions are made.
  The matter is the subject of much discussion in the corridors of power at the present time.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  01.05.2021

  Talia fiszek anki plik

  minutely - drobiazgowo [very carefully, or looking at every small detail]
  /maɪˈnuːt.li/
  The metal is then minutely examined to ensure there are no cracks.
  -----
  to belie - zadać kłam [to show something to be false, or to hide something such as an emotion]
  /bɪˈlaɪ/
  Her calm face belied the terror she was feeling.
  -----
  apprehensive - lękliwy [feeling worried about something that you are going to do or that is going to happen]
  /ˌæp.rəˈhen.sɪv/
  I've invited a lot of people to the party, but I'm a little apprehensive that no one will come.
  -----
  to appease - załagodzić, uspokoić [to prevent further disagreement in arguments or war by giving to the opposing side an advantage that they have demanded]
  /əˈpiːz/
  She claimed that the government had only changed the law in order to appease their critics.
  -----
  dreary - ponury, smętny [disapproving; boring and making you feel unhappy]
  /ˈdrɪr.i/
  She had spent another dreary day in the office.
  -----
  to stun - wstrząsnąć, wprawiać w osłupienie [to shock or surprise someone very much]
  /stʌn/
  News of the disaster stunned people throughout the world.
  -----
  to meddle - wtrącać się, wścibiać nos [to try to change or have an influence on things that are not your responsibility, especially by criticizing in a damaging or annoying way]
  /ˈmed.əl/
  My sister's always meddling in other people's affairs.
  -----
  hardship - trudność [(something that causes) difficult or unpleasant conditions of life, or an example of this]
  /ˈhɑːrd.ʃɪp/
  People suffered many hardships during that long winter.
  -----
  imminent - nieuchronny, bliski [coming or likely to happen very soon]
  /ˈɪm.ə.nənt/
  For a man in imminent danger of losing his job, he appeared quite unruffled.
  -----
  commotion - zamieszanie [a sudden, short period of noise, confusion, or excited movement]
  /kəˈmoʊ.ʃən/
  He looked up to see what all the commotion was about.
  #####
  bonus - idiom
  corner the market
  If a company dominates an area of business, and leaves no room for competition, it is said to have cornered the market.
  By importing large quantities and selling at low prices, they have cornered the market.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  30.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  assemblage - zgromadzenie [formal; a collection of things or a group of people or animals]
  /əˈsem.blɪdʒ/
  A varied assemblage of birds was probing the mud for food.
  -----
  mercurial - nieprzewidywalny, zmienny [literary; often changing or reacting in a way that is unexpected]
  /mɝːˈkjʊr.i.əl/
  Emily's mercurial temperament made her difficult to live with.
  -----
  impetus - bodziec, impet [something that encourages a particular activity or makes that activity more energetic or effective]
  /ˈɪm.pə.t̬əs/
  The recent publicity surrounding homelessness has given fresh impetus to the cause.
  -----
  ream - ryza [500 sheets of paper; informal; a lot of something, especially writing]
  /riːm/
  She's written reams of poetry.
  -----
  makeshift - prowizoryczny [temporary and of low quality, but used because of a sudden need]
  /ˈmeɪk.ʃɪft/
  Thousands of refugees are living in makeshift camps.
  -----
  mantle - obowiązki, płaszcz [literary; the responsibilities of an important position or job, especially as given from the person who had the job to the person who replaces them]
  /ˈmæn.t̬əl/
  She unsuccessfully attempted to assume the mantle of the presidency.
  -----
  to twinkle - migotać [(of light or a shiny surface) to shine repeatedly strongly then weakly, as if flashing on and off very quickly]
  /ˈtwɪŋ.kəl/
  The lights of the town twinkled in the distance.
  -----
  fang - kieł [a long, sharp tooth of an animal such as a dog or a snake]
  /fæŋ/
  The dog growled and bared its fangs.
  -----
  probation - wyrok w zawieszeniu [a period of time when a criminal must behave well and not commit any more crimes in order to avoid being sent to prison]
  /proʊˈbeɪ.ʃən/
  The judge put him on probation for two years.
  -----
  to bob - kołysać się, podskakiwać [to move or make something move quickly up and down, especially in water]
  /bɑːb/
  Tiny boats bobbed up and down in the harbor.
  #####
  bonus - idiom
  cork something up
  If you cork up your feelings or emotions, you fail to show or express them.
  It would be better if she showed her grief and didn't cork up her feelings.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  29.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  to rend - drzeć, rozdzierać [literary; to tear or break something violently]
  /rend/
  They rent their clothes in grief.
  -----
  to snarl - warczeć [(especially of dogs) to make a deep, rough sound while showing the teeth, usually in anger or (of people) to speak or say something angrily and forcefully]
  /snɑːrl/
  The dogs started to snarl at each other so I had to separate them.
  -----
  to delude - łudzić [to make someone believe something that is not true]
  /dɪˈluːd/
  He's deluding himself if he thinks he's going to be promoted this year.
  -----
  belated - spóźniony [coming later than expected]
  /bɪˈleɪ.t̬ɪd/
  They did make a belated attempt to reduce the noise.
  -----
  burrow - nora [a hole in the ground dug by an animal such as a rabbit, especially to live in]
  /ˈbɝː.oʊ/
  The chipmunk retreated to its burrow to have its babies.
  -----
  tangible - namacalny [real and not imaginary; able to be shown, touched, or experienced]
  /ˈtæn.dʒə.bəl/
  We need tangible evidence if we're going to take legal action.
  -----
  to dread - bać się, obawiać się [to feel extremely worried or frightened about something that is going to happen or that might happen]
  /dred/
  He's dreading the exam - he's sure he's going to fail.
  -----
  compartment - przedział [one of the separate areas inside a vehicle, especially a train]
  /kəmˈpɑːtmənt/
  The first class compartment is at the front of the train.
  -----
  steed - rumak [literary; a horse that is ridden]
  /stiːd/
  I spurred my panting steed and waved my sword.
  -----
  shin - goleń [the front part of your leg between your knee and your foot]
  /ʃɪn/
  She has a nasty bruise on her shin.
  #####
  bonus - idiom
  copper-bottomed
  To describe something such as a plan, a contract or a financial arrangement as copper-bottomed means that it is completely safe or reliable.
  He signed a copper-bottomed agreement with a distributor.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  28.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  to demur - sprzeciwiać się, wnosić obiekcję [formal; to express disagreement or refuse to do something]
  /dɪˈmɝː/
  The lawyer requested a break in the court case, but the judge demurred.
  -----
  prickle - cierń, kolec [one of several thin, sharp points that stick out of a plant or animal]
  /ˈprɪk.əl/
  The fruit can be eaten once the prickles have been removed.
  -----
  selfsame - dokładnie ten sam [exactly the same]
  /ˈself.seɪm/
  His father had suffered from the selfsame disease.
  -----
  to teem - lać [to rain heavily]
  /tiːm/
  It's been teeming down all day.
  -----
  to preen - muskać, czyścić piórka [(usually disapproving) to spend a lot of time making yourself look attractive and then admiring your appearance]
  /priːn/
  Will you stop preening yourself in front of the mirror?
  -----
  to plummet - gwałtownie spadać [to fall suddenly and quickly from a high level or position]
  /ˈplʌm.ɪt/
  Her spirits plummeted at the thought of meeting him again.
  -----
  to squint - mrużyć oczy [to partly close your eyes in order to see more clearly]
  /skwɪnt/
  The sun was shining straight in her eyes and made her squint.
  -----
  pooch - psisko [informal; a dog]
  /puːtʃ/
  For one thing, there's no conflict, unless you count the tension between a guy and his untrainable pooch
  -----
  chastity - czystość, cnota [the state of not having sexual relationships or never having had sex]
  /ˈtʃæs.tə.t̬i/
  As a monk, he took vows of chastity, poverty, and obedience.
  -----
  divine - boski [connected with a god, or like a god]
  /dɪˈvaɪn/
  Some fans seem to regard the players as divine beings.
  #####
  bonus - idiom
  cool one's heels
  If you are left to cool your heels, someone keeps you waiting.
  After rushing to be on time for my appointment, I was left to cool my heels in the waiting room for an hour.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  27.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  idiosyncrasy - osobliwość, dziwactwo [a strange or unusual habit, way of behaving, or feature that someone or something has]
  /ˌɪd.i.əˈsɪŋ.krə.si/
  She often cracks her knuckles when she's speaking - it's one of her little idiosyncrasies.
  -----
  to swelter - zlewać się potem [(of a person) to feel very hot; to be very hot in a way that makes you feel uncomfortable]
  /ˈswel.tɚ/
  The soldiers were sweltering in their uniforms.
  -----
  condiment - przyprawa [formal; a substance, such as salt, that you add to food to improve its taste]
  /ˈkɑːn.də.mənt/
  Cinnamon is principally employed in cookery as a condiment and flavoring material, being largely used in the preparation of some kinds of chocolate and liqueurs.
  -----
  transitory - przejściowy [formal; lasting for only a short time]
  /ˈtræn.sə.tɔːr.i/
  A growing proportion of the population are in a transitory stage between paid employment and old age.
  -----
  affluent - zamożny [having a lot of money or owning a lot of things]
  /ˈæf.lu.ənt/
  We live in an affluent neighborhood.
  -----
  rambling - bezładny, nieregularny [(of a speech or piece of writing) very long and confused; (of a building) spreading in various directions with no particular pattern]
  /ˈræm.blɪŋ/
  They live in a rambling old house in the country.
  -----
  puny - wątły, marny [small; weak; not effective]
  /ˈpjuː.ni/
  My car only has a puny little engine.
  -----
  volatile - niestabilny, nieprzewidywalny [likely to change suddenly and unexpectedly, especially by getting worse]
  /ˈvɑː.lə.t̬əl/
  Food and fuel prices are very volatile in a war situation.
  -----
  blazing - gorący [very bright and hot; powerful and impressive]
  /ˈbleɪ.zɪŋ/
  We quickly grew tired in the blazing sunshine.
  -----
  splinter - drzazga, odłamek [a small, sharp, broken piece of wood, glass, plastic, or similar material]
  /ˈsplɪn.tɚ/
  The girl had a splinter of wood in her toe.
  #####
  bonus - idiom
  cool as a cucumber
  A person who is as cool as a cucumber is not anxious, but relaxed and non-emotional.
  The bride's mother stayed as cool as a cucumber all through the ceremony.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Talia fiszek anki ze słówkami z poprzedniego tygodnia (7 * 10 = 70) link

  Dla każdego słowa generowane są 3 fiszki: PL->EN, EN->PL, uzupełnianie luki w zdaniu (w każdym typie fiszek wyświetlają się też odpowiednie dodatkowe informacje jak zapis fonetyczny, wyjaśnienie słownikowe, jaka to część mowy (verb, noun itp.) itp.). Każdy typ fiszki wymaga wpisania polskiego/agielskiego słowa, aby angażować więcej zmysłów i poprawiać zapamiętywanie.
  W PL->EN i EN->PL odtwarza się plik dźwiękowy samego słowa, przy uzupełnianiu zdania odtwarza się całe zdanie. Można ćwiczyć wymowę i czytanie zapisu fonetycznego.

  #glenen
  pokaż całość

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  26.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  salutary - zbawienny [formal; having a good effect on someone or something, though often seeming unpleasant]
  /ˈsæl.jə.ter.i/
  The accident was a salutary reminder of the dangers of climbing.
  -----
  banality - banał [formal; the quality of being boring, ordinary, and not original, or something that is like this]
  /bəˈnɑː.lə.t̬i/
  What's on show in this programme is the sheer banality of ordinary lives.
  -----
  recourse - uciekanie się do, rozwiązanie [formal; using something or someone as a way of getting help, especially in a difficult or dangerous situation]
  /ˈriː.kɔːrs/
  It is hoped that the dispute will be settled without recourse to litigation.
  -----
  rancid - zjełczały [(of butter, oil, etc.) tasting or smelling unpleasant because of not being fresh]
  /ˈræn.sɪd/
  There was a rancid smell coming from the kitchen.
  -----
  mane - grzywa [the long, thick hair that grows along the top of a horse's neck or around the face and neck of a lion]
  /meɪn/
  The painting depicts a beautiful young man with a flowing mane of red hair.
  -----
  to divulge - wyjawiać [to make something secret known]
  /dɪˈvʌldʒ/
  Journalists do not divulge their sources.
  -----
  startling - zaskakujący, niepokojący [surprising and sometimes worrying]
  /ˈstɑːr.t̬əlɪŋ/
  He made some startling admissions about his past.
  -----
  whiff - zapach, powiew [a slight smell, carried on a current of air]
  /wɪf/
  He leaned towards me and I caught a whiff of garlic.
  -----
  beforehand - wcześniej, z góry, uprzednio [earlier (than a particular time)]
  /bɪˈfɔːr.hænd/
  I knew she was coming that afternoon because she had phoned beforehand to say so.
  -----
  to combine - łączyć [to come together to form a single thing or group; to join two or more things or groups together to form a single one]
  /kəmˈbaɪn/
  Hydrogen and oxygen combine to form water.
  #####
  bonus - idiom
  a tough cookie
  A person who is a tough cookie is someone with a strong and determined character who is not easily intimidated, discouraged or defeated.
  I'm not worried about Jason's future - he's a tough cookie!

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  25.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  to hobble - kuśtykać [to walk in an awkward way, usually because the feet or legs are injured]
  /ˈhɑː.bəl/
  Some of the runners could only manage to hobble over the finishing line.
  -----
  humdrum - monotonny, nudny [having no excitement, interest, or new and different events]
  /ˈhʌm.drʌm/
  Most of the work is fairly humdrum.
  -----
  ornery - wredny, kłótliwy [informal; likely to get angry and argue with people]
  /ˈɔːr.nɚ.i/
  He had been in an ornery mood all day, arguing with everyone who got in his way.
  -----
  to jiggle - potrząsać, szarpać [informal; to move from side to side or up and down with quick short movements, or to make something do this]
  /ˈdʒɪɡ.əl/
  If the door won't open, try jiggling the key in the lock.
  -----
  sheen - połysk [approving; a smooth shine or brightness]
  /ʃiːn/
  The conditioner gives hair a beautiful soft sheen.
  -----
  thong - stringi [a pair of women's panties or men's underpants, or the bottom part of a bikini, that has only a very narrow strip of cloth, like a string, at the back]
  /θɑːŋ/
  I had on a hot pink halter top with a pink strapless bra and my really short black skirt with a pink thong.
  -----
  wraith - widmo [literary; a spirit of a dead person, sometimes represented as a pale, transparent image of that person; something that is pale or weak and without a clear shape]
  /reɪθ/
  He watched the misty wraiths of moisture making patterns on the window pane.
  -----
  fright - strach, przerażenie [the feeling of fear, especially if felt suddenly, or an experience of fear that happens suddenly]
  /fraɪt/
  You gave her such a fright turning the lights out like that.
  -----
  rabbi - rabin [a religious leader and teacher in the Jewish religion]
  /ˈræb.aɪ/
  His early education was cared for by his father and by the local rabbi, David Frankel.
  -----
  attic - poddasze [the space or room at the top of a building, under the roof, often used for storing things]
  /ˈæt̬.ɪk/
  I've got boxes of old clothes in the attic.
  #####
  bonus - idiom
  cook the books
  A person who cooks the books is one who changes the facts or figures in the financial accounts, often in order to steal money.
  The actor discovered after a while that his agent was cooking the books.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  24.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  unilateral - jednostronny [done by one member of a group or an organization without the agreement of the other members]
  /ˌjuː.nəˈlæt̬.ɚ.əl/
  Opponents of the government have criticized the president's unilateral approach and believe broader international alliances are required.
  -----
  to preclude - wykluczać, uniemożliwiać [formal; to prevent something or make it impossible, or prevent someone from doing something]
  /prəˈkluːd/
  His contract precludes him from discussing his work with anyone outside the company.
  -----
  concourse - hol, hala [a large, open part of a public building, especially an airport or a train station]
  /ˈkɑːn.kɔːrs/
  There's a ticket machine in the main concourse.
  -----
  intangible - nieuchwytny [impossible to touch, to describe exactly, or to give an exact value]
  /ɪnˈtæn.dʒə.bəl/
  She has that intangible quality which you might call charisma.
  -----
  trough - koryto [a long, narrow container without a lid that usually holds water or food for farm animals]
  /trɑːf/
  Turning on the water, she filled their water trough before heading out for the longhorn shed, which was the closest to the trees.
  -----
  pouch - sakiewka, torebka [a bag or soft container for a small object or a small amount of something]
  /paʊtʃ/
  All our electric shavers are supplied with a free travel pouch.
  -----
  suburbs - przedmieścia [an area on the edge of a large town or city where people who work in the town or city often live]
  /ˈsʌb.ɝːb/
  We drove from middle-class suburbs to a very poor inner-city area.
  -----
  willow - wierzba
  /ˈwɪl.oʊ/
  The willow and orchard trees - apple, pear, plum and cherry - are cultivated everywhere.
  -----
  stew - gulasz [a type of food consisting usually of meat or fish and vegetables cooked slowly in a small amount of liquid]
  /stuː/
  She prepared a hearty stew for dinner.
  -----
  avenue - aleja [a wide road with trees or tall buildings on both sides, or a wide country path or road with trees on both sides]
  /ˈæv.ə.nuː/
  Michigan Avenue in Chicago is famous for its elegant stores.
  #####
  bonus - idiom
  common ground
  This expression refers to an area of shared beliefs, interests or mutual understanding between people or groups who often have disagreements.
  Any common ground among the Mediterranean countries will contribute to future unity.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  23.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  supercilious - wyniosły, lekceważący [disapproving; behaving as if you are better than other people, and that their opinions, beliefs, or ideas are not important]
  /ˌsuː.pɚˈsɪl.i.əs/
  He spoke in a haughty, supercilious voice.
  -----
  convalescence - rekonwalescencja [the period of time when you rest and get better after a serious illness]
  /ˌkɑːn.vəˈles.əns/
  You need four to six weeks' convalescence.
  -----
  infraction - naruszenie, pogwałcenie prawa [formal; an occasion when someone breaks a rule or law]
  /ɪnˈfræk.ʃən/
  Any attempt to influence the judges will be seen as an infraction of the rules.
  -----
  to exhume - ekshumować [formal; to remove a dead body from the ground after it has been buried]
  /eɡˈzuːm/
  The body was exhumed on the order of the judge.
  -----
  heinous - haniebny [formal; (esp. of a crime) extremely bad or evil]
  /ˈheɪ.nəs/
  In the enlightened 18th century popular fanaticism made of sacrilege the most heinous offence.
  -----
  sham - lipa, fałszywka, oszust [something that is not what it seems to be and is intended to deceive people, or someone who pretends to be something they are not]
  /ʃæm/
  It turned out that he wasn't a real doctor at all - he was just a sham.
  -----
  platter - półmisek, taca [a large plate used for serving food or a meal with one type of food served on a large plate]
  /ˈplæt̬.ɚ/
  I cut the apples into pieces and put them on a platter.
  -----
  errand - sprawa do załatwienia [a short journey either to take a message or to take or collect something]
  /ˈer.ənd/
  I'll meet you at six, I've got some errands to run first.
  -----
  midst - środek [formal; the middle of a group of people or things]
  /mɪtst/
  Such beauty was unexpected in the midst of the city.
  -----
  rick - stóg, sterta [a large pile of straw or hay that has been built in a regular shape]
  /rɪk/
  In summer months the siren can be heard almost daily as hay barns and hay ricks catch fire.
  #####
  bonus - idiom
  come what may
  If you declare that you will do something come what may, you are saying that you will do it whatever the consequences may be.
  Come what may, I'm going to tell my mother-in-law what I think of her attitude.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  22.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  to addle - ogłupić [humorous; to make someone feel confused and unable to think clearly]
  /ˈæd.əl/
  I think my brain's been addled by the heat!
  -----
  ire - gniew [formal; anger]
  /aɪr/
  The team drew the ire of local politicians when it moved to a new stadium outside the city.
  -----
  to displease - wywoływać niezadowolenie [formal; to cause someone to be annoyed or unhappy]
  /dɪˈspliːz/
  The tone of the letter displeased her.
  -----
  to alleviate - łagodzić [to make something bad such as pain or problems less severe]
  /əˈliː.vi.eɪt/
  The drugs did nothing to alleviate her pain.
  -----
  amiss - nie w porządku, źle [wrong, not suitable, or not as expected]
  /əˈmɪs/
  I could see by the look on their faces that something was amiss.
  -----
  compulsion - nieodparta chęć, przymus [a very strong feeling of wanting to do something repeatedly that is difficult to control]
  /kəmˈpʌl.ʃən/
  I seem to have a constant compulsion to eat.
  -----
  brow - czoło [literary; the front part of your head between your eyes and your hair]
  /braʊ/
  He wiped the sweat from his brow.
  -----
  stale - nieświeży, czerstwy [no longer new or fresh, usually as a result of being kept for too long]
  /steɪl/
  The morning after the party, their apartment smelled of stale cigarette smoke.
  -----
  harp - harfa [a large, wooden musical instrument with many strings that you play with the fingers]
  /hɑːrp/
  He took off its cloth covering, and the harp gave out a jarring sound.
  -----
  grand - wielki, dostojny [impressive and large or important]
  /ɡrænd/
  His job has a grand title, but he's little more than a clerk.
  #####
  bonus - idiom
  come rain or shine
  If a person does something come rain or shine, they do it regularly, whatever the circumstances.
  He goes to the gym club every day, come rain or shine.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  21.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  to occlude - zatykać, zablokować [specialized; to block something]
  /əˈkluːd/
  Veins can get occluded by blood clots.
  -----
  obtrusive - rzucający się w oczy, uciążliwy [noticeable in an unpleasant way]
  /əbˈtruː.sɪv/
  The logo was still visible but less obtrusive this time in beige.
  -----
  lilac - bez [a bush or small tree with sweet-smelling purple or white flowers]
  /ˈlaɪ.lək/
  The lilacs are in bloom.
  -----
  cabal - koteria, klika [disapproving; a small group of people who plan secretly to take action, especially political action]
  /kəˈbɑːl/
  He was assassinated by a cabal of aides within his own regime.
  -----
  hornet - szerszeń [a large flying insect that can give a severe sting]
  /ˈhɔr·nɪt/
  It made Janet as mad as a hornet, but Martha's back in the classroom.
  -----
  to unravel - rozwiązać, rozwikłać [to explain something that is difficult to understand or is mysterious; to become clearer or easier to understand]
  /ʌnˈræv.əl/
  The discovery will help scientists unravel the mystery of the Ice Age.
  -----
  humility - pokora [the quality of not thinking that you are better than other people; the quality of being humble]
  /hjuːˈmɪl.ə.t̬i/
  He doesn't have the humility to admit when he's wrong.
  -----
  hedge - żywopłot [a row of bushes or small trees planted close together, usually along the edge of a field, yard, or road]
  /hedʒ/
  She kicked the ball so powerfully that it flew over the hedge.
  -----
  bid - próba [an attempt to achieve something]
  /bɪd/
  The council has banned cars from the city centre in a bid to reduce pollution.
  -----
  choice - wyborowy [(especially of food) of very good quality]
  /tʃɔɪs/
  I had the the most expensive dish on the menu - a choice fillet of fish.
  #####
  bonus - idiom
  come to a head
  If a problem or difficult situation comes to a head, it reaches a point where action has to be taken.
  The conflict came to a head yesterday when rioting broke out in the streets.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  20.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  transfixed - sparaliżowany, skamieniały [literary; unable to move or stop looking at something because you are so interested, surprised, or frightened]
  /trænsˈfɪkst/
  Rabbits transfixed in the glare of car headlights are common victims on the roads. We all sat in silence, transfixed by what we saw on the screen.
  -----
  inexorable - nieubłagany, nieuchronny [formal; continuing without any possibility of being stopped]
  /ˌɪnˈek.sər.ə.bəl/
  Aging is an inexorable process.
  -----
  outwardly - pozornie, na zewnątrz [in a way that relates to how people, situations, or things seem to be, rather than how they are inside]
  /ˈaʊt.wɚd.li/
  The men led outwardly normal lives as fathers and husbands.
  -----
  pall - obłok, chmura [a thick, dark cloud of smoke]
  /pɑːl/
  Palls of smoke obscured our view.
  -----
  riveting - wciągający, fascynujący [approving; so interesting or exciting that it holds your attention completely]
  /ˈrɪv.ɪ.t̬ɪŋ/
  I found the film absolutely riveting.
  -----
  to garnish - ozdobić, przybrać [to decorate food with a small amount of different food]
  /ˈɡɑːr.nɪʃ/
  Garnish the dish with parsley before serving.
  -----
  dowry - posag [in some societies, an amount of money or property that a woman's parents give to the man she marries]
  /ˈdaʊ.ri/
  The dowry was never paid, and the king held himself free of his promise.
  -----
  gale - wichura [an extremely strong wind]
  /ɡeɪl/
  The gale blew down hundreds of trees.
  -----
  to shoulder - brać na siebie winę/ciężar/odpowiedzialność [to accept the responsibility for something]
  /ˈʃoʊl.dɚ/
  Teachers cannot be expected to shoulder all the blame for poor exam results.
  -----
  post - stanowisko, posada [formal; an important job, especially one in government]
  /poʊst/
  She was offered a key post in the new government.She was offered a key post in the new government.
  #####
  bonus - idiom
  come to grips
  If you come to grips with a problem or situation, you start to understand or deal with it properly.
  After the initial shock, the patient began to come to grips with his disability.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  19.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  to gambol - hasać, brykać [literary; to run and jump in a happy way]
  /ˈɡæm.bəl/
  Lambs were gambolling about in the spring sunshine.
  -----
  furrow - bruzda [a long, narrow cut in the ground, especially one made by a plow for planting seeds in; a deep line in the skin of the face]
  /ˈfɝː.oʊ/
  Years of anxiety have lined her brow with deep furrows.
  -----
  dumbfounded - oniemiały [unable to speak because of surprise]
  /ˌdʌmˈfaʊn.dɪd/
  The news left her dumbfounded.
  -----
  distended - rozdęty [swollen and large in a way that is not normal, especially because of pressure from inside]
  /dɪˈsten.dɪd/
  The television showed images of starving children with distended bellies.
  -----
  inscrutable - nieodgadniony, niepojęty [not showing emotions or thoughts and therefore very difficult to understand or get to know]
  /ɪnˈskruː.t̬ə.bəl/
  He believes that a certain portion of life must remain inscrutable.
  -----
  upheaval - przewrót, wstrząs [a great change, especially causing or involving much difficulty, activity, or trouble]
  /ʌpˈhiː.vəl/
  Yesterday's coup brought further upheaval to a country already struggling with famine.
  -----
  to char - zwęglić [to burn and become black or to burn something so that it becomes black]
  /tʃɑːr/
  Grill the peppers until the skin starts to char.
  -----
  to giggle - chichotać [to laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous]
  /ˈɡɪɡ.əl/
  Stop that giggling in the back row!
  -----
  tuition - czesne [money that you pay for being taught, especially at college or university]
  /tuːˈɪʃ.ən/
  Few can afford the tuition of $12,000 a semester.
  -----
  to don - przywdziewać [formal; to put on a piece of clothing]
  /dɑːn/
  He donned his finest coat and hat.
  #####
  bonus - idiom
  cook somebody's goose
  To cook somebody's goose means to spoil that person's chances of success.
  When the burglar saw the police car arriving, he knew his goose was cooked!

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  18.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  to promulgate - rozpropagować, obwieszczać [formal; to spread an idea, a belief, etc. among many people]
  /ˈprɑː.məl.ɡeɪt/
  He was no physiologist, and did not promulgate any views as to the embryogenic process.
  -----
  to gainsay - zakwestionować, zaprzeczyć [(often used in negative sentences) to say that something is not true; to disagree with or deny something]
  /ˌɡeɪnˈseɪ/
  Certainly there's no gainsaying the technical brilliance of his performance.
  -----
  commensurate - współmierny [formal; in a correct and suitable amount compared to something else]
  /kəˈmen.sjɚ.ət/
  Salary will be commensurate with experience.
  -----
  spry - żwawy, dziarski [(especially of older people) active and able to move quickly and energetically]
  /spraɪ/
  He was amazingly spry for a man of almost 80.
  -----
  tattered - wystrzępiony [(especially of cloth or paper) badly torn]
  /ˈtæt̬.ɚd/
  The flag was tattered and threadbare.
  -----
  taut - napięty [stretched tightly; showing that you are anxious or tense]
  /tɑːt/
  He kept his eyes on the road ahead, his face taut with concentration.
  -----
  tremor - drżenie [a slight shaking movement in a person's body, especially because of nervousness or excitement]
  /ˈtrem.ɚ/
  The disease mostly affects people over 50, causing paralysis and uncontrollable tremors.
  -----
  to cater - zaopatrywać [to provide, and sometimes serve, food]
  /ˈkeɪ.t̬ɚ/
  Which firm will be catering at the wedding reception?
  -----
  nightfall - zmrok [formal or literary; the time in the evening when it becomes dark]
  /ˈnaɪt.fɑːl/
  He wanted to be home before nightfall.
  -----
  venue - miejsce, lokalizacja [the place where a public event or meeting happens]
  /ˈven.juː/
  The hotel is an ideal venue for conferences and business meetings.
  #####
  bonus - idiom
  come to grief
  If someone or something comes to grief, they either have an accident, are destroyed or end in failure.
  Their plans for a golf course came to grief when it was decided to build a motorway.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  17.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  unsound - błędny, wątpliwy, słaby [based on ideas, facts, and reasons that are wrong; not acceptable; not holding acceptable views]
  /ʌnˈsaʊnd/
  The use of disposable products is considered ecologically unsound.
  -----
  cask - beczułka [a small wooden barrel used for storing liquids, especially alcoholic drinks]
  /kæsk/
  The finished product is packed into wooden casks lined with brown paper.
  -----
  bravado - brawura [a show of courage, especially when unnecessary and dangerous, to make people admire you]
  /brəˈvɑː.doʊ/
  It was an act of bravado that made him ask his boss to resign.
  -----
  avid - zagorzały, gorliwy [very enthusiastic about something (often a hobby); wanting to get something very much]
  /ˈæv.ɪd/
  Knowles is an avid runner and cross-country skier.
  -----
  to hone - doskonalić, szlifować [to develop and improve something, especially a skill, over a period of time]
  /hoʊn/
  She honed her debating skills at college.
  -----
  stupendous - zdumiewający, ogromny [very surprising, usually in a pleasing way, especially by being large in amount or size]
  /stuːˈpen.dəs/
  He ran up stupendous debts through his extravagant lifestyle.
  -----
  to impound - konfiskować, zająć własność [(of the police, courts of law, etc.) to take something away from someone, so that they cannot use it]
  /ɪmˈpaʊnd/
  The police impounded cars and other personal property belonging to the drug dealers.
  -----
  crook - oszust, kanciarz [informal; a very dishonest person, especially a criminal or a cheat]
  /krʊk/
  These politicians are just a bunch of crooks.
  -----
  perimeter - obwód, obrzeża [the outer edge of an area of land or the border around it; the length of the outer edge of a shape]
  /pəˈrɪm.ə.t̬ɚ/
  Guards patrol the perimeter of the estate.
  -----
  wagon - wóz [a vehicle with four wheels, pulled by horses or oxen and used for carrying heavy loads]
  /ˈwæɡ.ən/
  The first white settlers journeyed across America in covered wagons.
  #####
  bonus - idiom
  come to the crunch
  To talk about what to do if or when a situation comes to the crunch means when it becomes critical and a decision has to be made.
  I'm running out of money. If it comes to the crunch, I'll sell my car.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  16.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  largesse - szczodrość, hojność [formal; willingness to give money, or money given to poor people by rich people]
  /lɑːrˈʒes/
  The medical foundation will be the main beneficiary of the millionaire's largesse.
  -----
  attainable - osiągalny [formal; possible to achieve]
  /əˈteɪ.nə.bəl/
  We must ensure that we do not set ourselves goals that are not attainable.
  -----
  hotly - stanowczo, zawzięcie [in an angry or excited way; closely and with determination]
  /ˈhɑːt.li/
  She hotly denied having taken the money. He ran down the street, hotly pursued by two police officers.
  -----
  complicity - współudział [formal; involvement in a crime or some activity that is wrong]
  /kəmˈplɪs.ə.t̬i/
  She is suspected of complicity in the fraud.
  -----
  affinity - więź [formal; a strong feeling that you understand someone or something and like them or it]
  /əˈfɪn.ə.t̬i/
  Sam was born in the country and had a deep affinity with nature.
  -----
  to mumble - mamrotać [to speak or say something in a quiet voice, in a way that is not clear]
  /ˈmʌm.bəl/
  She mumbled something about being too busy.
  -----
  to babble - bełkotać, paplać [to talk or say something in a quick, confused, excited, or silly way]
  /ˈbæb.əl/
  She was babbling something about her ring being stolen.
  -----
  to compel - zmuszać [to force someone to do something]
  /kəmˈpel/
  As a schoolboy he was compelled to wear shorts even in winter.
  -----
  to thump - walić pięścią, uderzać [to hit someone or something hard, especially with your closed hand]
  /θʌmp/
  She couldn't get her breath and had to be thumped on the back.
  -----
  landing - półpiętro, podest [a floor between two sets of stairs or at the top of a set of stairs]
  /ˈlæn·dɪŋ/
  There is another bathroom on the landing between the first and second floors.
  #####
  bonus - idiom
  come to blows
  If two or more people come to blows, they start to fight.
  The debate was so intense that the participants almost came to blows.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  15.04.2021

  Talia fiszek anki plik

  to bemoan - opłakiwać [formal; to complain or say that you are not happy about something]
  /bɪˈmoʊn/
  Researchers at universities are always bemoaning their lack of funds.
  -----
  inebriation - upojenie alkoholowe [formal; the state of being drunk]
  /ɪˌniː.briˈeɪ.ʃən/
  Lots of caffeine may disguise a drinker's inebriation from friends who might otherwise intervene.
  -----
  to astonish - zdumiewać, zadziwiać [to surprise someone very much]
  /əˈstɑː.nɪʃ/
  I was astonished by how much she'd grown.
  -----
  fervor - żarliwość, ferwor [formal; very strong feelings about something; strong and sincere beliefs]
  /ˈfɜː.vər/
  The country was swept by patriotic fervor.
  -----
  maroon - kasztanowy [dark brown-red in color]
  /məˈruːn/
  He prefers to be seen in uniform, proudly sporting the maroon beret of his old regiment.
  -----
  to excel - osiągać doskonałe wyniki, wyróżniać się [to do something very well or be highly skilled, and be better than most others]
  /ɪkˈsel/
  They all performed well, but the lead dancer really excelled.
  -----
  clot - skrzep [a lump that forms when a liquid, especially blood, becomes almost solid]
  /klɑːt/
  He had a blood clot removed from his brain.
  -----
  rite - obrządek, rytuał [a ceremony performed by a particular group of people, often for religious purposes]
  /raɪt/
  You have to go through an initiation rite before you become a full member.
  -----
  infirmary - szpital (lub gabinet lekarski) [(old use) a hospital; a special room in a school, prison, etc. for people who are sick]
  /ɪnˈfɝː.mɚ.ri/
  The infirmary for sick monks, with the physician's house and physic garden, lies to the east.
  -----
  sounding - sondaż [careful questions that are asked in order to find out people's opinions about something]
  /ˈsaʊndɪŋ/
  They will take soundings among party members.
  #####
  bonus - idiom
  come to a bad end
  If someone comes to a bad end, their actions lead to disastrous consequences which are sometimes deserved or predictable.
  If that boy doesn't change his ways, he'll come to a bad end.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika GlenPL

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.