naczelny ekspert ds. wszystkiego: atencjusz i mąciwoda, typowy ekspert z wykopu, aktywny w popularnych tematach, mający realnie negatywny wpływ na ten portal.

Osiągnięcia (13)