•  
  3....0

  +79

  Wbicie ludziom do głowy poglądu, że ideologia stalinowskiego ZSRR była „skrajnie lewicowa”, a sam Stalin był „lewicowcem”, to jeden z największych sukcesów prawicowej propagandy. Gdyby sam generalissimus "ojczyzny światowego proletariatu" dowiedział się, jak będzie określany kilkadziesiąt lat po swojej śmierci, byłby pewnie szczerze zdumiony i rozbawiony. Jego działania świadczą o tym, iż był zatwardziałym reakcjonistą:
  - masowe mordy i represje wobec ideowych komunistów (internacjonaliści, trockiści i inni),

  Nikt nie wymordował więcej komunistów niż Stalin. Utożsamiając komunizm ze stalinizmem wyświadczasz przysługę Stalinowi
  Erich Fromm

  - zatrzymanie rewolucji [sprzeczna z marksizmem koncepcja budowy socjalizmu w jednym kraju zamiast eksportu socjalizmu na cały świat], redukcja międzynarodowych struktur komunistycznych (Kominternu itd.), ograniczenie się do słownego sprzeciwu w kwestii rozpoczynającej się komunistycznej rewolucji w Hiszpanii oraz w sprawie samolikwidacji Chińskiej Republiki Sowieckiej,
  - Ludowy Komisariat do Spraw Wojskowych i Morskich mający być forpocztą rewolucji światowej oraz podlegający partyjnej i rządowej kontroli został przemianowany na Ludowy Komisariat Obrony podlegający tylko rządowemu nadzorowi,
  - powrót do przedwojennych stosunków z Francją (przyjęcie konwencji o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa, taktyka sojuszu stosowanego w kontrze do Niemiec), odejście od krytycznego podejścia wobec Ligi Narodów określanej wcześniej mianem imperialistycznej kliki, wielkomocarstwowa rosyjska polityka zagraniczna,
  - wprowadzenie stopni wojskowych (np. oficerskich, majorów, jednostek gwardyjskich) w miejsce funkcji - hierarchizacja,
  - purytanizm obyczajowy, promowanie tradycyjnej rodziny oraz wielodzietności, represje wobec mniejszości seksualnych (kryminalizacja homoseksualizmu w 1934 r.),
  - wprowadzenie współzawodnictwa pracy i kapitalistycznych praktyk w zarządzaniu państwowymi przedsiębiorstwami,
  - skupienie władzy w jednym ręku, de facto restauracja caratu przykrytego czerwonymi sztandarami [mówi o tym monumentalna praca Jana Kucharzewskiego], pozbawienie określonych grup prawa wyborczego, brak wdrażania demokracji rad (antydemokratyzm),
  - całościowe oczyszczenia Kremla – wyrzucenie nadmiaru wojskowych, licznych urzędów i zamknięcie dostępu do siedziby carów zwykłym obywatelom - w 1935 r. stał się on zamkiem nowego satrapy; rezygnacja z usług osób związanych z rewolucją październikową,
  - zatrzymanie represji wobec religii, wypuszczenie popów i innych duchownych z łagrów, przywrócenie patriarchatu moskiewskiego (zlikwidowany urząd przez Piotra Wielkiego), przyjęcie na audiencji arcybiskupa Aleksieja,
  - sprzeciw wobec utworzenia w Polsce republiki radzieckiej ze względu na poszanowanie odrębności wyznaniowej katolików,,
  - powrót do łask tradycyjnej rosyjskiej kultury, wycofanie marksistowskiej historiozofii na rzecz afirmacji historii Imperium Rosyjskiego,
  - cenzura dzieł teoretyków marksizmu (w tym Engelsa),
  - polityka narodowościowa mająca na celu uzyskanie jednolitości etnicznej (np. akcja Wisła), promowanie sowieckiego patriotyzmu w kontrze do liberalnego kosmopolityzmu,
  - wzmocnienie aparatu bezpieczeństwa, służb, wojska; zwiększenie surowości kar za przestępstwa, więźniowie pracują na swoje utrzymanie i zostają pozbawieni dogodnych warunków życia,
  - prostalinowska partia komunistyczna w Hiszpanii brała udział w walkach przeciwko tamtejszym anarchistom i trockistom w czasie dni majowych w Barcelonie,
  - forsowana kolektywizacja miała swe korzenie w praktykach carskich - link - podtytuł Kolektywne wspólnoty.

  Jako, iż Stalin był w istocie właścicielem PAO i przedsiębiorstw Związku Radzieckiego na spółkę z partyjną biurokracją i dyrektoriatem, do tego mając na uwadze działania jak zniesienie podatków można nawet mówić, że był on najskuteczniejszym w historii anarchokapitalistą (słownik podkreśla mi to brzydkie słowo, ale wiecie o czym mówię). W Jałcie został podjęty traktat z innymi oligopolistami ograniczający destrukcyjne skutki mechanizmów konkurencyjnych na wolnym rynku systemów prawnych i obronnych.

  Mając na uwadze wszystkie te weryfikowalne fakty nie ulega wątpliwości, która strona politycznej barykady odpowiada za efekty jego działalności.

  Źródła - podane w tej oto prawicowej publicystyce:
  Doc. Kossecki – „Prawdziwy komunizm i antykomunizm. Stalin – Trocki” (wykład wideo)
  Tomasz Sommer: Stalin jako konserwatysta. Konserwatywne interpretacje działalności Józefa Stalina w latach 30. XX wieku
  Czy Józef Stalin był demokratą? Polemika z artykułem dra Tomasza Sommera
  Stalin wierzył w Boga - wybrane fakty historyczne

  #antykapitalizm - obserwuj
  #4konserwy #neuropa #socjalizm #komunizm #prawica #bekazprawakow #bekazkorwina #bekazlibertarian #akap #anarchokapitalizm #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #zsrr #neoreakcja #religia #wiara #lewica #lewackihumor #lewactwo #ekonomia #lgbt
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  •  

   No zasadniczo większość tych rzeczy postulował już Lenin. Lenin był prawakiem?

  •  

   A ten post to też trochę manipulacja, więc jeśli ktoś jeszcze chciałby z niego korzystać to zachęcam do wcześniejszego zapoznania się z moją polemiką
   1. No zasadniczo międzynarodowa rewolucja została zatrzymana w Polsce w 1920, kiedy dobitnie okazało się, że światowy proletariat wcale nie przyjmuje z otwartymi rękami komunizmu. "Po wojnie z Polską w 1920 roku Lenin wydał nową wytyczną w sprawie rewolucji światowej. Stanowiła ona, że Rosja Sowiecka będzie udzielać maksymalnej moralnej i materialnej pomocy koloniom i subkoloniom w ich rewolucyjnych wojnach z kapitalistycznym imperializmem, ale wojska sowieckie nigdy więcej nie będą brały w nich bezpośredniego udziału". Komintern też od samego początku ("21 punktów" z 1920) był przybudówką partii bolszewików.
   A z drugiej strony, jakby nie patrzeć to za Stalina komunizm rozprzestrzenił się na prawie całą Europę Środkową.
   2. Nie do końca rozumiem. Wszystkie komisariaty tak właściwe od marca 1918 były pod ścisłą kontrolą partii (w sensie Komitetu Centralnego, w którym bezsprzecznie dominował Lenin)
   3. Przedwojenne stosunki z Zachodem zaczął przywracać Lenin. Tak de facto o ich przywróceniu można mówić od wiosny 1921.
   4. To prawda, tylko nie wiem jak to się do końca ma do ogółu sprawy, kiedy zaraz po zniesieniu stopni w Armii Czerwonej wprowadzono ową hierarchizację; zamiast epoletów były geometryczne naszywki na ramieniu.
   5. Za purytanizmem obyczajowym opowiadał się Lenin. Tutaj fragment jego polemiki z Aleksandrą Kołłontaj (czołową feministką bolszewizmu): "Musi pani znać tę słynną teorię, że w społeczeństwie komunistycznym zaspokajanie popędu płciowego, miłości, będzie równie proste i błahe jak wypicie szklanki wody. Teoria szklanki wody zupełnie przewróciła w głowie naszej młodzieży… Młodzi ludzie szczególnie potrzebują życiowej radości i siły. Zdrowy wysiłek fizyczny, pływanie, biegi, piesze wycieczki, ćwiczenia cielesne wszelkiego rodzaju i wszechstronne zainteresowania intelektualne… W zdrowym ciele zdrowy duch!"
   6. Postulatem Lenina był kapitalistyczny zarząd w miejscach pracy: "Czym jest kapitalizm państwowy w warunkach władzy radzieckiej? Urzeczywistniać obecnie kapitalizm państwowy – to znaczy: wprowadzać w życie tę ewidencję i kontrolę, którą wprowadzały w życie klasy kapitalistyczne."
   7. No to wszystko jest kalka z Lenina, ale żeby kilka przykładów podać:
   - pozbawienie prawa wyborczego - konstytucja bolszewicka 1918 wymienia kategorię liszeńców, czyli pozbawionych praw wyborczych. Nalezą do nich: "pracujący na własny rachunek, duchowni, niektórzy dawni urzędnicy carscy"
   - demokracja rad - odnośnie tego odsyłam do bolszewickiego pojęcia "centralizmu demokratycznego"
   8. Nie wiem co to ma do rzeczy. Tak ogólnie zaznaczę tylko, że dostęp do wyższych urzędów za Lenina mieli tylko "starzy bolszewicy" - około 3% partii.
   9. Co do religii nie czuję się w pełni kompetentny. Z perspektywy prawnej mogę powiedzieć tylko, ze konstytucja stalinowska 1935 stwierdzała, że "wszyscy obywatele, z wyjątkiem duchownych, są członkami tej samej klasy"(A. Lityński) oraz że utrzymano prawo każdego obywatel do "propagandy antyreligijnej".
   10-14. Tutaj także nie czują się kompetentny. Jednak co do polityki narodowościowej bolszewików, to trzeba zauważyć, że Lenin rozkazał eksterminację Kozaków (a znawca problemów etnicznych wczesnego ZSRR Richard Pipes uznaje Kozaków za osobny naród). Za Lenina także przywrócono wiele instytucji znanych z czasów carskich, takich jak: cenzura prewencyjna, tiagło (specyficzny rosyjski rodzaj pańszczyzny, zakaz wychodźstwa ze wsi).
   I też co do punktów dalszych to np. kary za Lenina też były surowe (patrz np. Ojczyzna Socjalistyczna w niebezpieczeństwie z lutego 1918, wprowadzono karę śmierci za niepodporządkowanie się przymusowi pracy). Tak samo warunki obozów za Lenina były fatalne, a relacje z nich pokrywają się z tymi z łagrów stalinowskich.
   Link co do tych "Kolektywnych wspólnot" mi się nie otwiera, ale jeżeli autor tam przyrównuje gminną własność ziemską do kołchozów to srogi kek xD
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (66)

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika GraCham120

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (2)