Trzeba wykopać głęboką studnię, aby mieć czystą wodę.