Użytkownik bez większych sympatii politycznych, ale za to z ewidentnymi antypatiami. Przeciwnik odpowiedzialności zbiorowej (lewak), zwolennik decentralizacji państwa i ludzkiego działania.

Osiągnięcia (4)