Omawiamy inwestowanie w aktywa materialne tj. złoto, akcje czy nieruchomości w obliczu rozpadającego się systemu papierowych walut. Ignorujemy medialną propagandę kierując się mottem "masy zawsze tracą kapitał, inaczej nie były by masami"

Osiągnięcia (5)