Omawiamy inwestowanie w aktywa materialne tj. złoto, akcje czy nieruchomości w obliczu rozpadającego się systemu papierowych walut. Ignorujemy medialną propagandę kierując się mottem "masy zawsze tracą kapitał, inaczej nie były by masami"

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika IndependentTrader

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.