"Człowiek jest czemś co pokonanem być powinno" ~ Friedrich Nietzsche