Filozof, polityk, poseł, były minister sprawiedliwości.

 •  

  #polityka #infografika

  Podsumowałem pierwsze 10 dni akcji www.1godzina.pl . Zachęcam do zapoznania się z rekomendacjami użytkowników dla naszej inicjatywy i zapraszam do dołączenia!

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: 1godzina.pl

  +: Zircon, b.......h +5 innych
 •  

  Serdecznie zapraszam szczególnie tych z Was, którzy mieszkają w Krakowie i okolicach! Moja pierwsza konwencja już w najbliższą sobotę w samo południe! http://www.youtube.com/watch?v=V50f-B2KSIA

  Do zobaczenia!

  Kraków 28.09.2013, godz 12.00
  Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego
  Al. 29 Listopada 46

  •  
   d.....n

   0

   @Firletka: Mylisz skutek z przyczyną. Przypominam, że to Ty zaczęłaś dyskusję na takim poziomie swoją wypowiedzią- jest to PRZYCZYNA. SKUTKIEM Twojej wypowiedzi jest natomiast moje podejście do Twojej osoby. Ty chciałabyś usprawiedliwić swoje wcześniejsze zachowanie moim późniejszym komentarzem. Nie ta chronologia. Mimo żałosnej próby nie udało Ci się usprawiedliwić własnego chamstwa i nieumiejętności rzeczowej dyskusji. Bo przypominam również, że nie dałaś żadnego rzeczowego argumentu na główny temat rozmowy (gdybyś nie wiedziała na jaki temat powinnaś się wypowiedzieć przypomnę-działaniach polityków na portalu społecznościowym). Skupiłaś się na mojej osobie, co miałoby przykryć Twoje nikłe pojęcie o dyskutowanym temacie.
   Nie mam tego w zwyczaju, ale się powtórzę:

   Zainteresuj się trochę, zapoznaj z tematem, a następnie się wypowiadaj młoda damo, bo tylko się kompromitujesz mówiąc o czymś o czym nie masz pojęcia.
   pokaż całość

  •  
   d.....n

   0

   @Firletka: I jeszcze jedno: wypierasz się oczywistości. Piszesz:

   Ja oceniłam jedynie twój komentarz
   Ale chyba muszę Ci przypomnieć od czego zaczęłaś ocenę tego jednego, jedynego komentarza:

   Po raz kolejny widzę twój login przy jakże głupim komentarzu. Przypadek?
   Co więc chciałaś ocenić? Próba odwrócenia kota ogonem niestety się nie powiodła, przykro mi:)

  • więcej komentarzy (27)

 •  

  Polecam moją nową stronę: http://www.wykop.pl/link/1603889/zmienpremiera-pl-przywroc-tuskowi-pamiec/ :-)

  Wybrałem też już trochę pytań z #ama, na które z pewnością odpowiem. Niektóre wymagają dłuższych wyjaśnień. Spodziewajcie się ich w weekend.

  •  

   @Jaroslaw_Gowin:
   Panie Jarosławie dlaczego nie odpowiedział Pan na żadne pytania?

  •  

   @Jaroslaw_Gowin: Panie Gowin mam takie pytanie był Pan ministrem sprawiedliwości i tworzył Pan prawo min. prawo zamówień publicznych tj. środki pochodzące z dotacji UE.
   Czy może mi Pan wyjaśnić dlaczego tak jest, proszę o szczerą odpowiedz.

   Stanowisko Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie w sprawie Ustawy Prawo Zamównień Publicznych

   Środowisko Gospodarcze w Częstochowie z niepokojem obserwuje skutki wprowadzania kolejnych nowelizacji Ustawy Prawo Zamównień Publicznych i ich znaczny wpływ na stale pogarszającą się sytuację gospodarczą firm w wielu branżach, a w szczególności firm branży budowlanej, obecnych na rynku zamówień publicznych.
   Kierunek właściwie wszystkich zmian Ustawy był jeden – tzn. „odbiurokratyzowanie procedur”.
   Całkowicie zaniechano działania na rzecz podniesienia poziomu merytorycznego.

   W efekcie dominuje stosowanie kryterium ceny prowadzące do wyboru ofert tylko pozornie najkorzystniejszych, które u dobrego „gospodarza” byłyby zdyskwalifikowane jako niegospodarne i niecelowe.
   Znane są liczne przykłady wadliwego zamawiania usług w których inwestorzy korzystając z rozwiązań Ustawy, wynikających ze szkodliwego założenia szybkiego i „bezproblemowego” udzielenia zamówienia radykalnie ograniczali prawa przedsiębiorców. W efekcie doprowadziło to do dyktatu warunków przez zamawiających u których legalność wysuwa się na plan pierwszy a zupełnie nie działają mechanizmy zadbania o autentyczną gospodarność.

   Zwiększenie efektywności systemu oraz uporządkowanie rynku zamówień publicznych wymaga działań głownie na polu legislacyjnym na którym oczekiwana jest generalna weryfikacja Ustawy i zmiana założeń w kierunku wysunięcia na plan pierwszy efektywności w zamówieniach publicznych.
   Zmiany powinny pilnie dotyczyć następujących zagadnień:
   wiedza i doświadczenie
   dokumenty przetargowe
   środki odwoławcze
   terminy składania ofert
   rażąco niska cena
   Krajowa Izba Odwoławcza

   I. Wiedza i doświadczenie
   W chwili obecnej Prawo Zamównień Publicznych daje możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne każdemu podmiotowi, w tym skutecznie podmiotom, które nie posiadają zdolności do jego wykonania.
   Korzystanie przez oferentów z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 26 pkt 2b jest w praktyce korupcjogenne. Wymagane w specyfikacji warunki udziału w przetargu są przedmiotem negocjacji handlowych (kupowane) przez oferenta, który ich nie spełnia. W wielu przypadkach Zamawiający zmuszany jest wybrać oferenta, który nie jest zdolny do wykonania zamówienia. Podmioty nie spełniające warunków udziału opisane w specyfikacji mogą w ramach obecnego prawa ubiegać się o zamówienie z podmiotami spełniającymi warunki udziału tworząc konsorcja(wspólna odpowiedzialność).
   Fala nie zakończonych robót budowlanych wynika z ich realizacji przez podmioty niezdolne do ich wykonania lub też podmioty hochsztaplerskie, które uzyskały zamówienie publiczne korzystając z art. 26 pkt 2b.
   Wnioski:
   stosowanie art. 26 pkt 2b ograniczyć wyłącznie do grup kapitałowych z udziałem większościowym co jest stosowane w krajach Unii Europejskiej.
   wydłużyć okres doświadczenia z 5 lat do 10 lat co zwiększy zdecydowanie ilość podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

   II. Dokumenty przetargowe
   1) Specyfikacja
   Bardzo często wymagania zawarte w specyfikacjach dotyczące warunków udziału w zamówieniu mają na celu ograniczenie ilości podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Działania Zamawiających są przeciwne intencji ustawodawcy Prawa Zamówień Publicznych tj zwiększeniem konkurencyjności, przykłady:
   roboty budowlane TED-190496-2013 z dn. 2013.06.12 warunki płatności: płatność miesięczna w wysokości nie więcej niż 0,55% wynagrodzenia przez okres 15 lat.
   roboty budowlane Ted 190164-2013 z dnia 2013.06.11 kwalifikacja techniczna: conajmniej jedna robota o wartości 40 mln zł netto z kondygnacją podziemną i conajmniej 4 kondygnacje nadziemne.
   Podmiot, który wykonał podobny obiekt za 39,8 mln zł, bez kondygnacji podziemnej i 5 kondygnacjami nadziemnymi nie spełnia warunków udziału w zamówieniu.
   Bardzo często zapisy dotyczące warunków udziału określone przez Zamawiających w specyfikacjach są wyszukanie ustawione pod konkretnego przyszłego wykonawcę, skutecznie nie dopuszczając do przetargu podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

   Wnioski:
   zakazać szczegółowego wyszukanego opisu przedmiotu zamówienia warunkującego udział w przetargu,
   zakazać żądania więcej niż jednej referencji z ostatnich 5 lat i maksymalnie trzech referencji z ostatnich 10 lat,
   zamawiający dokona oceny doświadczenia na podstawie wykazu wszystkich robót wykonanych w okresie 5 (10) lat,
   2) Umowy
   Zamawiający zamieszczają w dokumentach przetargowych wzory umów, które nie podlegają negocjacji (patrz art. 180 ust 2). Są one dyktatem Zamawiającego i zmuszają Wykonawcę do realizacji umowy pomimo jej absurdalnej treści. Obecna sytuacja nie zabezpiecza równości stron pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Szczególnie widać takie działania w zamówieniach realizowanych wg. FIDIC gdzie w sposób rażący wykreśla się uprawnienia Wykonawców.

   Wniosek:
   opracować ramowy wzór umowy o roboty budowlane gwarantujący równość stron i prawo do kształtowania treści umowy stosownie do przedmiotu zamówienia.

   III. Środki odwoławcze
   W demokratycznych państwach stosujących prawo obowiązuje instancyjność postępowań. Ograniczenie środków ochrony prawnej art. 180 ust 2 pozbawia wykonawców skutecznego prawa domagania się zmian zapisów w SIWZ, które są niezgodne z przepisem art. 353 KC gwarantującym równość stron.

   Wniosek:
   - przywrócić możliwość odwołania na czynność Zamawiającego do KIO.

   IV. Terminy składania ofert
   Dla przetargów poniżej progów unijnych tj. wartości mniejszej niż 5 mln Euro zgodnie z art. 43 ust 1 minimalny czas na złożenie oferty wynosi 14 dni. Jednocześnie ustawodawca ograniczył czas na skuteczne zadawanie pytań do 7 dni co w praktyce uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty.

   Wnioski:
   wydłużyć minimalny czas na złożenie oferty o wartości równej lub większej 2,5 mln Euro z 14 dni do 21 dni oraz umożliwić oferentom możliwość skutecznego zadawania pytań do 14 dni.
   V. Rażąco niska cena
   W obecnym Prawie Zamówień Publicznym oraz proponowanych modyfikacjach nie określono definicji ceny rażąco niskiej.
   Ponieważ w obowiązującej praktyce Zamawiający nie żądają nawet załączania kosztorysów ofertowych oraz nie badają zgodności oferty z przedmiotem zamówienia dywagacje na temat rażąco niskiej ceny mają charakter czysto akademicki.

   Wnioski:
   - zastosować wzorem krajów skandynawskich system wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez odrzucenie ofert z ceną najniższą i najwyższą. Następuje wyliczenie z ofert pozostałych średniej arytmetycznej.Oferta najbliższa cenowo obliczanej średniej arytmetycznej jest ofertą najkorzystniejszą.

   VI. Krajowa Izba Odwoławcza
   Należy stwierdzić, że obecny system nie sprawdził się. Członkami KIO są wyłącznie osoby z wykształceniem prawniczym, które nie znają się na przedmiocie zamówienia, poza tym nie muszą one mieć żadnego doświadczenia w stosowaniu Prawa zamówień publicznych.
   Z tego powodu orzecznictwo koncentruje się tylko na prawnych formalnościach, a nie dotyka istoty sprawy. Obowiązuje jednoosobowe orzekanie w sprawach niekiedy bardzo skomplikowanych.

   Wnioski:
   należy powrócić do poprzedniego systemu orzekania, a więc utworzyć listę arbitrów z osób, które: po pierwsze mają praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy, po drugie oprócz pracowników składają się z inżynierów różnych branż (im więcej odwołań w danej branży tym więcej arbitrów), a zespoły arbitrów powoływane do danego odwołania muszą się składać, co najmniej z jednej osoby, która zna się na przedmiocie zamówienia.
   innym rozwiązaniem powinno być zlikwidowanie KIO i powołanie w Polsce jednego sądu który zajmowałby się tylko tematami dotyczącymi zamówień publicznych.
   W podsumowaniu prosimy Pana Posła o podjęcie działalności legislacyjnej mającej na celu redakcję nowej Ustawy Prawo Zamowień Publicznych przy wykorzystaniu specjalistów praktyków z:
   - Krajowej Izby Gospodarczej
   - Krajowej Izby Radców Prawnych
   - Związku Pracodawców LEWIATAN

   W imieniu Rady i Zarządu RIPH w Częstochowie
   Tadeusz Szymanek – Prezydent
   Ryszard Mysłek – p.o. Prezes Zarządu

   Do wiadomości:
   Pan Jacek Sadowy
   Prezes Urzędu
   Zamówień Publicznych
   Warszaw
   pokaż całość

   +: Rzuku
  • więcej komentarzy (29)

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Jaroslaw_Gowin

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.