Prawik, unika ludzi, mimo posiadania kasy żadna mnie nie chce.

Osiągnięcia (1)