Sprzeciwiam się polityce podziałów, polityce strachu, polityce nietolerancji i mowy nienawiści.